titelbild

Tillfällig vistelse

Information till dig som är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser, och som planerar att vistas tillfälligt i Ljungby kommun.

Om du planerar att tillfälligt vistas i Ljungby kommun och har behov av till exempel hemtjänst, ska du kontakta biståndshandläggare i den kommun du bor. Din biståndshandläggare kommer sedan att kontakta Ljungby kommun.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun

Inför er omsorgstagares vistelse i Ljungby kommun behöver biståndshandläggare i god tid kontaktas, senast tre veckor innan vistelsen. Detta för att utförare skall få en möjlighet att planera insatser.

Beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende, vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall är större/mindre än i det ordinarie hemmet. Biståndshandläggare i Ljungby kommun bistår inte med att undersöka bostäder.

Information för beställare

  • Använd alltid Ljungby kommuns beställningsblankett. Alla fält ska fyllas i. Glöm inte att val av utförare måste göras. Inkorrekt ifylld beställning godkänns inte och kommer att skickas tillbaka. Bifoga en aktuell genomförandeplan eller annan specifikation av insatserna som underlag för utföraren.
    Blanketten hittar du längre ner på sidan. 

  • Vid beställning där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård skall underlag för bedömningen, (egenvårdsintyg) medfölja beställningen.

  • Beställningen postas eller mejlas till:

          

Fakturering

Ljungby kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Ljungby kommun används Ljungby kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.

Kontakt

Kommentera