Kompostering

På denna sida kan du läsa om kompostering av trädgårds- och hushållsavfall.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, till exempel gräsklipp, ogräs, blast, löv, fallfrukt och grönsaker som inte har tillagats. Du kan ta hand om trädgårdsavfallet på din egen fastighet genom kompostering, eller lämna det på återvinningscentralen Bredemad. Du kan även teckna ett särskilt abonnemang så att trädgårdsavfallet blir hämtat vid fastigheten.

Invasiva växtarter får inte läggas i kompostavfall!

Invasiva växtarter har, med människans hjälp, flyttats från sin ursprungliga miljö och sprider sig snabbt i sin nya miljö. Invasiva växtarter kan orsaka allvarliga skador på ekosystem, infrastruktur och människors hälsa.

Växtmaterial från invasiva växtarter får inte läggas i komposten. Istället ska det förpackas i plastpåsar och läggas i den gula container som finns på återvinningscentralen Bredemad. Containern är märkt med texten "INVASIVA VÄXTARTER". Det är mycket viktigt att växtmaterialet transporteras i slutna kärl eller plastpåsar och inte på öppna släp eller liknande.

Kompostering av matavfall måste anmälas

Om du ska kompostera annat avfall än trädgårdsavfall, exempelvis matavfall måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. 

Till e-tjänsten: Anmälan om varmkompost och ansökan om kvartalstömning av hushållsavfall

Kontakt

Kommentera