Fristående pedagogisk verksamhet

I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor och fritidshem, två fristående grundskolor och en fristående gymnasieskola. Fristående skolor kallas också friskolor.

Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheter som finns i kommunen. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet.

Tilläggsbelopp

Fristående skolor kan enligt skollagen få tilläggsbelopp för ett barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet beviljas för enskilda barn/elever och ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, till exempel assistenthjälp eller anpassning av skollokaler.

Stödinsatser i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp i syfte att nå målen täcks av grundbeloppet och berättigar inte till tilläggsbelopp.

Ansök om tilläggsbelopp

Ansökan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan. 

Starta en fristående verksamhet

På Skolinspektionens webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd att starta en fristående skola och fritidshem. Besök Skolinspektionens webbplats.

Vill du starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg, kontakta Ljungby kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är sådan verksamhet som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Verksamheten är inte kommunal utan drivs i egen regi, men måste godkännas av kommunen.

Ett exempel på pedagogisk omsorg är dagbarnvårdare (som kallades daghem eller dagmamma tidigare).

Idag finns ingen fristående pedagogisk omsorg i Ljungby kommun.

Starta pedagogisk omsorg

Verksamhetens ansvariga ordnar själva med exempelvis:

  • Tillstånd
  • Försäkringar
  • Administration kring ett barns rekrytering och placering
  • Administration kring avgifter
  • Information till föräldrar med mera

Den som driver verksamheten får räkna in sina egna barn i barngruppen under förutsättning att minst lika många andra barn tas emot. Föräldraavgift ska betalas även för eget barn. Den som startar en pedagogisk omsorgsverksamhet kan få bidrag i form av en barnomsorgspeng.

Om du vill veta mer eller starta pedagogisk omsorg ska du kontakta barn- och utbildningskontoret.

Kontakt

Kommentera