Nyttoparkeringstillstånd

Företagare kan ansöka om ett nyttoparkeringstillstånd. Det är främst till för hantverkare för att underlätta vid parkering av arbetsfordon.

Med ett parkeringstillstånd kan företagaren parkera på de kommunala parkeringsplatserna under längre tid än vad som står på skylten och utan att behöva använda parkeringsskiva.

Parkeringstillståndet gäller för parkeringsplatser med tidsbegränsningar från 30 minuter och längre.

Bilen som används ska vara märkt med företagets logga och tillståndet får bara användas i tjänsten. Parkeringstillståndet gäller inte i anslutning till förarens permanenta arbetsplats eller bostad.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Ansökan gör du på blankett:

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillståndet gäller i 12 månader och kostar 400kr per fordon.

Kommentera