titelbild

Gör en insats

Är du intresserad av att engagera dig och göra en insats för andra människor?

Här har vi samlat information om olika uppdrag och om ideellt arbete, det som ibland kallas volontär eller frivilligarbetare.

I de flesta fall är arbetet helt oavlönat, men i vissa fall betalas en mindre ersättning ut. Det gäller till exempel formella uppdrag som kontaktperson och god man.

Om du vill engagera dig och vill ge några timmar av din tid kan du öppna nya dörrar, möta nya människor och skapa nya kontakter. Att engagera sig ideellt berikar både dig själv och andra.

Kontaktfamilj/stödfamilj

Kontaktfamilj/stödfamilj är en familj som har tid, plats och engagemang att ta emot ett barn i sin familj någon eller några dagar eller någon helg varje månad. Kontakt-/stödfamiljen tar emot barnet i sitt hem för att stötta och avlasta barnets familj eller för att ge barnet miljöombyte.

Begreppet stödfamilj används när det gäller ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning. För att bli stödfamilj behöver du inte ha någon speciell utbildning. Du får genomgå en intervju och det görs en registerkontroll hos polisen, för att se att du är lämplig för uppdraget. Du ska ha ett engagemang och intresse för hur människor har det. Ge stöd, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

Anmäl ditt intresse som stödfamilj (till e-tjänst)

Kontaktfamilj, mer information

Rastfadder

Rastfaddrar är ute bland elever under deras rast, men även vid andra tillfällen under skoldagen. En rastfadder är inte en vakt, utan en "kompis".

Rastfadder, mer information

Kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten eller barn- och utbildningsförvaltningen bli ett personligt stöd. En kontaktperson kan följa med på fritidsaktiviteter, gå på bio, fika eller bara umgås.

Kontaktperson, mer information

God man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som själv inte kan tillvarata sin rätt. Det kan röra sig om en person som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi.

God man, mer information

Ledsagarservice

En ledsagare följer med och hjälper till när någon med funktionsnedsättning vill gå ut.

Ledsagarservice, mer information

Avlösarservice

Avlösarservice betyder att du kommer hem och hjälper till så att föräldrar som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan gå hemifrån.

Avlösarservice, mer information

Andra uppdrag där du kan göra en insats

Det finns även andra uppdrag där du kan göra en insats, exempelvis inom umgängesstöd och som särskilt förordnad vårdnadshavare. För mer information om dessa kan du kontakta Ljungby kommuns växel. De hjälper dig vidare.

Kontakt

Kommentera