titelbild

Hamneda valvbro

Ett svackdike ska anläggas för att bättre kunna hantera framtida höga vattenflöden i ån Lagan.

För att avlasta områden med samhällsviktig infrastruktur uppströms grävdes 2020 ett dike som skulle ge möjlighet till ett större vattenflöde förbi stenvalvsbron i Hamneda. Åtgärden visade sig bidra till att minska vattennivåerna uppströms. Beslut har tagits om att skapa en permanent lösning i form av ett så kallat svackdike för att även i framtiden kunna hantera höga flöden i ån Lagan bättre.

Det här gör vi:

  • Anlägger ett nytt svackdike, ett dike som står torrt en stor del av året och tar emot vatten vid större flöden.
  • Ny bro/passage över nya svackdiket för att gående ska kunna passera. Den behövs även för åtkomst till valvbron för rensning från medflytande material, såsom grenar och träd som fastnar i valvbron.

Så påverkas du:

  • Innan tillstånd är beviljat i samtliga instanser har vi inte möjlighet eller tillstånd att göra några åtgärder som påverkar vattnet. Det innebär tyvärr att promenadstråket inte kan utnyttjas.

När är vi klara:

Det beror bland annat på när beslut kommer från mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Kommentera