Gemensamma överförmyndarnämnden

I alla kommuner ska det enligt lag finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Sedan den 1 januari 2019 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Ljungby, Markaryd och Älmhult. Det innebär att nämnden är sammansatt av ledamöter från samtliga tre kommuner. Denna nämnd ersatte den samverkan som tidigare skedde genom avtal. Ljungby kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Handläggningen av ärenden sker i Ljungby av överförmyndarhandläggarna som arbetar mot alla tre kommunerna tillsammans.

Ansvar

Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förvaltare, förmyndare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen. I vårt fall Länsstyrelsen Skåne.

Sammanträdesdagar 2024

 • 15 februari
 • 11 april
 • 30 maj
 • 26 september
 • 28 november

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

 

Kontakt

  Nämndsekreterare

 • Eva-Marie Norén Holgersson
 • Tel. 0372-78 91 98

  Besöksadress

 • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera