Välkommen till Ljungby kommun

Aktuellt


Lika Olika 2024

Den 19 mars anordnas Lika Olika på Sunnerbogymnasiet. Eleverna får lyssna på föreläsare, diskutera i grupp och fokusera på viktiga värdegrundsfrågor.