titelbild

Rehabilitering och hjälpmedel

Du som bor i ett av kommunens särskilda boenden eller i det egna hemmet och har omfattande omvårdnadsbehov kan få hjälp av kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter. De kan bland annat ge en bedömning av ditt personliga träningsbehov i olika situationer samt föreslå hjälpmedel och träningsprogram som du kan behöva för att förenkla din vardag.

Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna gör bland annat:

 • Hembesök där de undersöker och behandlar, utformar träningsprogram och följer upp tidigare åtgärder.
 • Hembesök för att bedöma behov av tekniska hjälpmedel samt utprovning och föreskrivning av tekniska hjälpmedel.
 • Utbildar och handleder i förflyttningsteknik samt träning och användande av tekniska hjälpmedel.
 • Utbildar och handleder patienter, personal och anhöriga i ADL-träning (aktiviteter i dagligt liv).

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering är ett första alternativ när du skrivs ut från lasarettet. En grupp av fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska finns då för att möta ditt behov av träning och återhämtning i hemmet.

Efter att ha undersökt förflyttningar och fallrisker i din bostad lägger vi upp rehabiliteringen i form av behandling, träning och hjälpmedel utifrån dina behov. Du har då möjlighet att träna upp din förmåga i din hemmiljö där du möts av vardagliga hinder. Hemtjänstpersonal kan även hjälpa till med träning efter delegering från arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Hjälpmedel

Är du i behov av att låna hjälpmedel kontaktar du personal från kommunrehab som gör ett hembesök för att bedöma ditt behov av träning och tekniska hjälpmedel. De kan hjälpa dig att prova ut hjälpmedel och att eventuellt sätta ihop ett träningsprogram.

Vill du återlämna ett hjälpmedel gör du det till hjälpmedelsförrådet som finns på Viaduktsgatan 8 i Ljungby.

Kontakt

 • Sektionschef
 • Ewa La Fleur Eriksson
 • Tel. 0372-78 98 06
 • Mobil: 0733-73 98 06

Kontakt

 • KommunRehab
 • Ring vid behov av hjälpmedel Teltid vardagar kl 11-12
 • Tel. 0372-78 98 07

Kommentera