Rehabilitering och hjälpmedel

Du som bor i ett av kommunens särskilda boenden eller i det egna hemmet kan få hjälp från KommunRehab med rehabilitering och hjälpmedelsutprovning. Vår målgrupp är personer från 18 år och äldre. Du som inte kan ta dig till vårdcentral kan vända dig till KommunRehabs arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter för bedömning av eventuell träning i hemmet.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör bland annat:

  • Hembesök för bedömning av eventuella insatser, exempelvis utformning av träningsprogram och uppföljning av insatser.
  • Hembesök för bedömning av hjälpmedelsbehov samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar i förflyttningsteknik, det vill säga hur du förflyttar och rör dig i hemmet, samt träning och användande av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar patienter, omvårdnadspersonal och närstående i ADL-träning (aktiviteter i dagligt liv).

Vilka finns hos oss och vad kan vi hjälpa dig med?

Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuter utreder och hittar möjligheter tillsammans med dig för att du ska kunna klara av aktiviteter du gör i din vardag, till exempel toalettbesök eller olika kökssituationer som diska eller laga mat. Genom en utredning får du förslag på åtgärder som gör dig mer självständig. Det kan vara åtgärder som träning i det du har svårigheter med och hjälpmedel som kan förenkla eller anpassning i bostaden.

Sjukgymnaster/fysioterapeuter

Sjukgymnaster/fysioterapeuter gör bedömningar kring dina möjligheter till förflyttning eller att genomföra aktiviteter. Utifrån det sätter vi in åtgärder. Det kan vara exempelvis träningsprogram eller hjälpmedel. Träning kan utformas så att du själv kan utföra den eller så kan du få hjälp av rehabassistenter eller omvårdnadspersonal. Alla insatser är tidsbegränsade.

Efter sjukhusvistelse 

När du är patient och inskriven för vård på något av sjukhusen i Kronobergs län samarbetar vi, efter ditt samtycke, i de fall då det kan upplevas osäkert att komma hem. Det är ett erbjudande för att du ska känna att du eller din närstående får en trygg hemgång efter sjukhusvistelsen. Exempelvis kan vi hjälpa till så att du har lämpliga hjälpmedel vid utskrivning och se till att det fungerar i din vardag efter hemgång.

Hjälpmedel

Är du över 18 år och i behov av att låna hjälpmedel kontakta då KommunRehab via telefon. På måndagar har vi drop in klockan 10-11, avvikelser kan förekomma under sommar och helgdagar.  

Är du i behov av att låna hjälpmedel kontakta KommunRehab via telefon. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/ fysioterapeuter gör sedan ett hembesök för en bedömning av ditt hjälpmedelsbehov. Därefter kan hjälpmedel provas ut och förskrivas. Hjälpmedlet är ett lån och lämnas tillbaka till KommunRehab väl rengjort efter att behovet upphört.

Det är KommunRehabs hjälpmedelstekniker som utför reparationer och service på det lånade hjälpmedlet. Går ditt hjälpmedel sönder ska du kontakta KommunRehab via telefon.  

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel görs till KommunRehab på Viaduktgatan 8 i Ljungby, vardagar kl. 7.30-15.30. Du kan även ringa KommunRehab för hämtning av hjälpmedel men då mot en avgift. Otympliga hjälpmedel så som personlyft och vårdsäng hämtas kostnadsfritt.

Avgifter

Ljungby kommun tar ut en avgift för insatser av legitimerad personal. Avgiften varierar beroende på hur mycket andra insatser du har från kommunen samt hur din ekonomi ser ut. Du betalar avgift för bedömning, träningsprogram, förskrivning av hjälpmedel samt intyg för bostadsanpassning. 

Om du vill att vi hämtar ditt hjälpmedel när behovet upphört tas en avgift ut. Otympliga hjälpmedel så som personlyft och vårdsäng hämtas kostnadsfritt.

Mer information kring avgifter för vård och omsorg

Bostadsanpassning 

För att ge dig med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv i det egna boendet kan kommunen lämna bidrag till anpassning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan du få som har en bestående funktionsnedsättning och som bor permanent i den aktuella bostaden. Anpassningen kan handla om att bredda dörrar, ta bort trösklar eller installera en ramp utanför bostaden.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs på blankett eller e-tjänst. Gå in på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö. Under ”Bygga” finns ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan behöver du skicka med intyg från medicinskt sakkunnig, i första hand från din vårdcentrals arbetsterapeuter eller sjukgymnasietr/fysioterapeuter. Om du inte kan ta dig till en vårdcentral för att få detta intyg kan du kontakta kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och behovet av en bostadsanpassning. 

Vill du veta mer om bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta en handläggare via kommunens växel, tel. 0372-78 90 00. 

Läs mer om bostadsanpassning här. 

 

Vanliga frågor om hjälpmedel

Hur gör man när man vill återlämna hjälpmedel?

Du kan återlämna hjälpmedel själv till KommunRehab på Viaduktgatan 8 i Ljungby, på vardagar kl. 7.30–15.30. Det går även att ringa till KommunRehab på telefontiden för att få dina hjälpmedel hämtade men då mot en avgift.

Vem kan få träning i hemmet?

Du som inte kan ta dig till vårdcentral och är i behov av sjukgymnastik är välkommen att kontakta KommunRehabs sjukgymnaster/fysioterapeuter för bedömning och eventuellt utformning av träningsprogram.

Kan alla få låna två rollatorer?

För att minimera risken att du trillar i trappan med rollatorn är du som har en trappa vid entrédörren vid din bostad eller som inte har hiss till lägenheten beviljad två rollatorer, om vi bedömer att du behöver det. Det vill säga en rollator inomhus och en utomhus. Att en rollator smutsar ner inomhus är inte skäl för att ha två rollatorer. 

Vem har ansvaret för elrullstolar?

Det är Region Kronoberg som ansvarar för elrullstolar. Om du behöver service av din elrullstol var vänlig kontakta hjälpmedelscentralen i Växjö på telefonnummer 0470-58 86 60. Vill du ansöka om elrullstol behöver du först ett läkarintyg.

Vad händer om mitt hjälpmedel går sönder

Då ringer du KommunRehab på tel. 0372-78 98 07 och anmäler att du behöver hjälp med ditt hjälpmedel. En tekniker ringer upp för att boka en tid för hembesök, annars går det att boka en tid för besök hos oss på Viaduktsgatan 8. Service och reparation ingår i hyran.

Hur gör jag om min rollator blir stulen?

Först anmäler du stölden till polisen. Sedan kontaktar du KommunRehab på tel. 0372-78 98 07 för att vi ska kunna prova ut en ny till dig. Du behöver inte ersätta rollatorns fulla kostnad men det kan bli aktuellt med ny avgift för lånet av det nya hjälpmedlet.

Vad kostar det att ha hjälpmedel?

Ljungby kommun tar ut en gemensam avgift för insatser av all legitimerad personal. Det är arbetet med bedömning och utprovning av hjälpmedlet som kostar enligt kommunens taxa. Hjälpmedlet är ett lån och lämnas tillbaka väl rengjort när behovet upphört. Har du inte möjlighet att själv lämna tillbaka hjälpmedlet kan KommunRehab hämta mot en avgift. Läs mer om avgifter. . Läs mer om avgifter på sidan Kostnad för vård och omsorg. 

Kontakt

    KommunRehab

  • Telefontid vardagar kl. 13-14. Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av flera gånger per dag.
  • Tel. 0372-78 98 07

Kommentera