Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för svårt funktionsnedsatta.

Personlig assistans är ett individuellt utformat stöd åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den personliga assistansen ges av ett begränsat antal personer.

Hjälp som personen med funktionsnedsättning kan få:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • Att klä av och på sig
 • Att kommunicera med andra
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen

Ansökan

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka söker du om assistansersättning hos Försäkringskassan. I annat fall görs ansökan om personlig assistans hos socialförvaltningen.

Det går inte att ansöka om personlig assistans om man är över 65 år, men den som tidigare varit beviljad denna insats får behålla den även efter fyllda 65 år.

Ansökan görs via e-tjänst; Begäran om insatser enligt LSS

Har du några frågor är du välkommen att kontakta en LSS/biståndshandläggare.

Om du valt kommunen som assistansanordnare

Den vi arbetar för är viktigast och vi har alltid den enskilde i fokus. Vi har respekt för varje individs delaktighet, trygghet och värdighet. I Ljungby kommun arbetar professionella, erfarna och engagerade personliga assistenter. Vi är en trygg och erfaren arbetsgrupp

När man väljer Ljungby kommun som assistansanordnare innebär det att man lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, utbildning, rehabilitering och arbetsmiljöansvar till kommunen.

Anställning av personliga assistenter sker i samverkan med den enskilde eller dennes företrädare. Ljungby kommuns regler för anställning gäller. I första hand erbjuds befintlig personal. Kommunen ansvarar för introduktion, fortbildning och arbetsledning av de personliga assistenterna.

Kommunen har arbetsmiljöansvaret för sina personliga assistenter. Detta innebär att även om det privata hemmet ska respekteras, så måste ibland anpassningar göras för att assistenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö ska bli acceptabel. För att insatsen ska kunna genomföras kan därför anpassningar med hjälpmedel eller liknande vara nödvändiga.

Alla som arbetar inom verksamheten har tystnadsplikt.

Kontakt

  Sektionschef

 • Mercy Chebbet
 • Tel. 0372-78 96 97

  Sektionschef

 • Olle Hägneryd
 • Tel. 0372-78 96 43

  Sektionschef

 • Annamaria Karlsson
 • Tel. 0372-78 96 16

  Sektionschef

 • Martina Axelsson
 • Tel. 0372-78 97 64

  Sektionschef

 • Lipa Magomadova
 • Tel. 0372-78 96 70

Kommentera