titelbild

Bygga och riva

När du tänker bygga nytt, bygga till eller ändra användningssättet av en byggnad behövs det i de allra flesta fall bygglov. Samhället ställer flera krav på dig och det är kommunens roll att följa upp så att reglerna följs. Krav ställs också vid flera andra typer av åtgärder, till exempel när du ska riva en byggnad, installera en braskamin eller inreda ett nytt badrum.

Tänker du bygga på landsbygden utanför tätbebyggt område gäller till viss del andra regler, men kontakta oss för att få reda på vad som gäller. På samma sätt kan en tillåten storlek och höjd för en byggnad vara olika utifrån i vilken stadsdel du bor i. Det kan också finnas kulturvärden du ska ta hänsyn till vid en förändring och vill du bygga i strandnära läge behövs nästan alltid en strandskyddsdispens. Förutsättningarna att bygga skiljer sig alltså beroende på var i kommunen du vill bygga.

Miljö- och byggnämnden

Ljungby kommun ansvarar för planläggning av användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Miljö- och byggnämnden hanterar ansökningar om bygg-, rivnings-, marklov, strandskyddsdispens och förhandsbesked. Miljö- och byggnämnden ska kontrollera att reglerna följs under byggtiden och i samband med byggnationen görs arbetsplatsbesök av byggnadsinspektörer från miljö- och byggförvaltningen.

Det finns många regler och bestämmelser för dig som byggherre att känna till. Det är därför viktigt att alltid kontakta handläggarna på miljö- och byggförvaltningen om du är det minsta osäker om ditt projekt. Hos oss finns en bred kompetens inom fysisk planering, bygglov och miljö.

Välkommen till oss på miljö- och byggförvaltningen!

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera