titelbild

Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att planera hur mark- och vattenområden i kommunen kan användas i framtiden för att skapa god livsmiljö. Denna planering samlas i en så kallad översiktsplan.

Översiktsplanen beskriver hur kommunen på ett hållbart sätt ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden. Översiktsplanen är vägledande i detaljplanering av områden som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen är uppdelad i fyra delar och två bilagor.

Översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige den 24 januari 2022 och vann laga kraft den 24 februari 2022.

StoryMap - den digitala versionen av översiktsplanen

I kartverktyget StoryMap finns den digitala versionen av översiktsplanen. I StoryMap kan du ta del av översiktsplanen genom interaktiva kartor.
StoryMap - Översiktsplan 2035

Översiktsplanen på 7 minuter

Kommentera