titelbild

Ryssby förskola

Mitt i Ryssby, cirka 2,5 mil öster om Ljungby, ligger vår förskola. Vi är en förskola med två avdelningar som har ett nära samarbete, vilket ger stor trygghet för barn, föräldrar och personal.

Personalen ser, bekräftar och välkomnar varje barn. Vi är uppmärksamma på när barnen behöver stöd och uppmuntran i olika situationer. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.

För att utveckla barnens fantasi, kreativitet, språk, matematik och få förståelse för allas lika värde arbetar vi dagligen med materialet Kungaskogen.

Mycket man kan göra inne kan man göra ute!

Vi har en utomhusinspirerad profil. Utevistelsen på vår stora gård och i vår närmiljö är då en viktig del i vår dagliga verksamhet. Utevistelsen ger

 • frisk luft
 • bättre ork
 • minskad stress
 • bättre motorik
 • bättre koncentration
 • positiva effekter på lek och fantasi
 • lägre ljudnivå
 • större utrymme att vistas på
 • färre konflikter

När vi är ute kan alla barn aktivera sig efter sin egen förmåga. Här lever vi efter mottot "mycket man kan göra inne kan man göra ute".

Egen kokerska

Förskolan har en egen kokerska som lagar vår goda mat och bakar mycket bröd!

Tecken som stöd

All personal har teckenstödsutbildning som vi använder i vårt dagliga arbete och vi genomgår kontinuerligt HLR-utbildning.

Kom gärna och se vår verksamhet!

Ni är alltid välkomna att göra ett besök på förskolan. Kontakta personalen för att hitta en tid som passar.

Föräldraråd

På föräldrarådet finns representanter från alla avdelningar. Rådet träffas ungefär två gånger per termin och är en vikti länk i samarbetet mellan hem och förskola. Här kan föräldrar föra fram synpunkter och idéer.

Kontakt

 • Loket
 • Mobil: 0733-75 41 95
 • Vagnen
 • Mobil: 0733-75 41 98
 • Stinsen
 • Mobil: 0733-75 41 96
Barn och vuxna på utegården.

Kommentera