titelbild

Ryssby förskola

Mitt i Ryssby, cirka 2,5 mil öster om Ljungby, ligger vår förskola. Vi är en förskola med tre avdelningar (Vagnen, Loket och Stinsen) som tillsammans tar emot 60 barn och som har ett nära samarbete, vilket ger stor trygghet för barn, föräldrar och pedagoger.

Vi arbetar utifrån de prioriterade målen inom Ljungby kommun och med läroplanen för förskolan som grund för utbildningen och undervisningen. Barnens nyfikenhet och intresse är utgångspunkten för undervisningen.

Vi har tillgång till gymnastiksal på Ryssbyskolan dit vi kan gå regelbundet och bokbussen som kommer där vi kan låna böcker. Verksamheten har även möjlighet att låna böcker på vårt bibliotek i Ryssby.

Vi vill att barnen ska komma till vår förskola och leka, ha roligt, utvecklas och känna trygghet. I leken bearbetar barn sina upplevelser, tränar samspelsförmågan, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper dem förstå verkligheten.

Utbildningen

Personalen ser, bekräftar och välkomnar varje barn. Vi är uppmärksamma på när barnen behöver stöd och uppmuntran i olika situationer. Vi vill att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik och vi är som pedagoger en aktiv del i att utveckla barnens fantasi, kreativitet, språk, matematik, naturvetenskap och få förståelse för allas lika värde. Som närvarande pedagoger stöttar vi barnen att ta sig vidare i sin utveckling.

Vi tycker att det är lika viktigt att vara inne som ute och är ute i alla väder och leker och utforskar tillsammans.

Språket är en viktig del i det pedagogiska arbetet och ett välutvecklat språk ger större möjligheter till att lära. Arbetet med språket utgår från kommunens gemensamma språkplan och verksamheten arbetar utifrån det beforskade materialet Bornholmsmodellen som en röd tråd till förskolans språkarbete.

Vi ser att det är viktigt att utgå från barnens erfarenheter, kreativitet och kompetens i en trygg miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas. Våra barn ska få en bra start i livet och en plats där de stärker sitt självförtroende och känner lusten att lära. Dessa bitar är även en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi har en egen kokerska

Förskolan har en egen kokerska som lagar vår goda mat och bakar vårt bröd.

Kom gärna och se vår verksamhet!

Ni är alltid välkomna att göra ett besök på förskolan. Kontakta personalen för att hitta en tid som passar.

Kontakt

  • Loket
  • Mobil: 0733-75 41 95
  • Vagnen
  • Mobil: 0733-75 41 98
  • Stinsen
  • Mobil: 0733-75 41 96

    Köket

  • Mobil: 0733-75 41 97

Kommentera