Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att alla som vistas i kommunen har social och ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter.

Ansvar

Socialnämnden ansvarar för

  • omsorg om personer med funktionshinder: servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och psykiatri
  • individ- och familjeomsorg: utredning, behandling, flyktingverksamhet och missbruksarbete och försörjningsstöd
  • äldreomsorg: särskilt boende och hemtjänst
  • kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel, serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Sammanträdesdagar 2019

16 januari
20 februari
20 mars
17 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
16 oktober
27 november
11 december

 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera