Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att alla som vistas i kommunen har social och ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter.

Ansvar

Socialnämnden ansvarar för

 • omsorg om personer med funktionshinder: servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och psykiatri
 • individ- och familjeomsorg: utredning, behandling, flyktingverksamhet och missbruksarbete och försörjningsstöd
 • äldreomsorg: särskilt boende och hemtjänst
 • kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel, serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Sammanträdesdagar 2022

 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera