Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att alla som vistas i kommunen har social och ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter.

Ansvar

Socialnämnden ansvarar för

  • omsorg om personer med funktionshinder: servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och psykiatri
  • individ- och familjeomsorg: utredning, behandling, flyktingverksamhet och missbruksarbete och försörjningsstöd
  • äldreomsorg: särskilt boende och hemtjänst
  • kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel, serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Sammanträdesdagar 2020


19 februari
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
9 december

 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera