Tillståndsinformation för företag

Som företagare, förening, organisation och även privatperson behöver du ibland tillstånd från Ljungby kommun för att få driva din verksamhet. Det finns också regler inom olika områden som du behöver känna till. Här hittar du information om vilka tillstånd och regler som gäller för din verksamhet och hur kommunen utövar tillsyn.

Kontakt

Kommentera