titelbild

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.  Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Så här är programmet uppbyggt

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren så finns programmets poängplan längre ner på sidan. 

Gymnasiegemensamma ämnen

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen

Filosofi, moderna språk och psykologi.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet och det kallas programfördjupning. 

Inriktning

  • Samhällsvetenskap. Fördjupar dina kunskaper inom samhällsvetenskaperna. Du lär dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor utrifrån olika nivåer och perspektiv. Du fördjupar dina studier inom samhällsvetenskap, historia, geografi och religion. Du jobbar ämnesövergripande med olika medier för att få en helhetsbild av samhälle och kultur.
  • Beteendevetenskap. Erbjuder kurser som sociologi och ledarskap och organisation. Du får möjlighet att studera människor, utveckla din ledarskapsförmåga och fördjupa dig i olika grupprocesser.

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

Så här arbetar vi

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Här är människan, samhället, kommunikation och media i fokus. Du lär dig om olika samhällsstrukturer, samhällsfunktioner, hur människa och samhälle ska fungera tillsammans. Vi går in på demokrati, etik, kommunikation, genus och miljö. Vi studerar samhället utifrån olika perspektiv: makt, ekonomiska, politiska och historiska. Här får du nya utmaningar och kan fördjupa dig i intressanta samhällsfrågor. Du lär dig producera budskap och presentationer med modern teknik och interaktiva medier.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

På SA utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig formulera och utreda frågeställningar, använda teorier och metoder och diskutera möjliga lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Dessutom utvecklar du ditt språk, både i svenska och i engelska. Det här har du stor nytta av när du kommer ut i högskolans och universitetens värld.

Vi har god kontakt med olika samhällsfunktioner och näringslivet, både lokalt och nationellt. Därför erbjuder vi dig verklighetsförankrade studier. Du har dessutom möjlighet att delta i studiebesök, FN-rollspel och diskutera med inbjudna föreläsare.

Framtiden

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

Programstruktur

Kontakt

Kommentera