Avgifter

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

Avgifter år 2023

Registreringsavgift

2 466 kronor i registreringsavgift

Årlig kontrollavgift

1 372 kronor per timme. Din kontrolltid, det vill säga antal timmar du får betala för, beror på vilken riskklassning din verksamhet har fått.

Du betalar din årsavgift i förväg. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år. Detta kan bero på en riskklassning som ger mindre kontrolltid och därmed en lägre avgift.

Timavgift för första kontrollen

1 372 kronor per timme. För nya verksamheter betalar du för hur lång tid kontrollen tar.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

1 233 kronor per timme år 2023. Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt.

Från 2024 betalar du livsmedelskontrollen i efterhand

Från 2024 gör miljö- och byggförvaltningen en förändring – vi inför efterhandsdebitering. Det innebär att företagare betalar efter vårt kontrollbesök, inte som nu, i början av varje år. Debitering sker utifrån den kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket, förberedelser inför kontrollen samt efterarbete. För- och efterarbete innebär bland annat, bokning av kontroll, inläsning, extern och intern rådgivning, rapportskrivning med mera.

Beslut om ny riskklassning skickas ut under 2023 och börjar gälla från och med 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många kontrollbesök verksamheten ska få under en femårsperiod.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/753/riskklassning-av-anlaggningar-och-verksamheter-fran-och-med-2024

Nyheter och regler

Livsmedelsverket publicerar nyheter som på olika sätt kan röra dig som driver ett livsmedelsföretag. Du kan prenumerera på nyhetsutskicken.

Kontakt

Kommentera