Avgifter

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

Avgifter år 2024

  • Registreringsavgift: 2 544 kronor.
  • Avgift för planerad kontroll: 1 416 kronor per timme.
  • Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål: 1 272 kronor per timme. 

Registreringsavgiften är en engångsavgift som endast betalas vid registrering av en ny livsmedels-/dricksvattenverksamhet.

Vad betalar jag för?

Du betalar för den tid som vi har arbetat med kontrollen. Det vill säga kontrollbesöket, förberedelser inför det samt efterarbete. Det innebär bland annat bokning av kontroll, inläsning och rapportskrivning.

Ny riskklassning och efterhandsdebitering från 2024

Från 2024 inför vi efterhandsdebitering. Det innebär att företagare betalar efter vårt kontrollbesök.

Den nya riskklassningen för livsmedelsverksamhet, som gäller från och med 1 januari 2024, leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många kontrollbesök verksamheten ska få under en femårsperiod.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/753/riskklassning-av-anlaggningar-och-verksamheter-fran-och-med-2024

Nyheter och regler

Livsmedelsverket publicerar nyheter som på olika sätt kan röra dig som driver ett livsmedelsföretag.

Du kan prenumerera på nyhetsutskicken.

Kontakt

Kommentera