Illustration som föreställer multihallen.
Illustration: Hermansson Hiller Lundberg. Förändringar kan komma att ske.

Multihall i kvarteret Fritiden

Vi ska bygga en anläggning med plats för flera olika sorters idrotts- och kulturevenemang. En multihall med många användningsområden. Den kommer även att fungera som idrottshall för nya Hjortsbergskolan 7-9.

Det här gör vi:

 • Bygger en ny multihall för idrott (föreningar och skola) och kultur.
 • Anlägger ny parkering.

Status:

 • Arbeten med stommen, fasaden och taket pågår.
 • Wästbygg AB är totalentreprenör efter upphandling.

5_genomförande_800px.jpg

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du under byggtiden

 • Tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • Begränsad framkomlighet i kvarteret Fritiden, följ uppsatta skyltar och markeringar.
 • Byggtrafik förekommer i området.  
 • Parkeringsplatsen framför Sunnerbohallen begränsas, men andra parkeringar finns i närområdet, se parkeringskarta nedan! 
 • Inga laddplatser för elbilar är tillgängliga under byggtiden. 
 • Parkeringen på baksidan av Sunnerbohallen är endast tillgänglig för fordon med tillstånd.
 • Vägen framför Ljungby Arena är räddningsväg. Den får endast nyttjas av fordon med tillstånd och får ej blockeras.

När är vi klara:

 • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara i augusti 2025. 

Skisser och kartor 

Den här illustrationen visar ungefär hur multihallen kommer att se ut invändigt. Nedan finns även en kartskiss som visar kvarteret Fritiden när det är färdigbyggt och en karta med tillgängliga parkeringsplatser under byggtiden. 

Illustration 3D multihall Ljungby.png

Ovan: Illustration av multihallen. Observera att linjerna på planerna inte är helt korrekta. Förändringar kan komma att ske.

 

Kv. Fritiden_färdigbyggt_förenklad skiss.jpg

Ovan: Kartskiss över kvarteret Fritiden, med den nya multihallen och utbyggd bowlinghall.

 

Allmänheten p-karta.png

Ovan: Parkeringskarta som gäller under byggtiden. Tillfälliga parkeringsplatser finns i korsningen Märta Ljungbergsvägen/Harabergsgatan (vid gamla Favör) och på grusplanen vid Norrleden/Fritidsvägen.  

Kontakt

Kommentera