titelbild

Att studera hos oss

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Om du har ett examensbevis är du behörig att söka tidigare.

Om du redan har betyget Godkänt/E eller högre i en kurs får du inte läsa kursen igen för att höja ditt betyg.
Vill du höja ditt betyg får du ansöka om att göra en prövning i kursen.

Ansökan till vuxenutbildningen

  • Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.
  • Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

Ansökan till vuxenutbildningen (pdf). 

Kursstart 

När du har sökt en kurs eller utbildning hos oss får du ett antagningsbesked. Om du inte vill gå kursen/kurserna du har blivit antagen till vill vi att du meddelar oss detta per mail eller telefon.

Tid och datum för kursstart står i ditt antagningsbesked.

Kurser startar bara om det är tillräckligt antal sökande, om kursen inte startar är du välkommen med en ny ansökan till nästa termin. 

Poäng och studietakt

Alla gymnasiekurser har poäng. Poängen relaterar till kursens storlek och styr hur mycket undervisningstid som ingår i kursen. För att du ska veta hur mycket studiestöd du kan söka från CSN måste du beräkna din studietakt.

20 gymnasiepoäng per vecka räknas som heltidsstudier. Alltså krävs det 15 gymnasiepoäng per vecka för studier på 75 procent samt 10 gymnasiepoäng per vecka för studier på 50 procent.

Hösttermin 18 veckor = 360 gymnasiepoäng för heltid. Vårtemin 22 veckor = 440 gymnasiepoäng för heltid.

Betyg

När du avslutar en kurs på gymnasienivå får du ett betyg. Vissa kurser på grundläggande nivå kan också ge betyg. Betygen är enligt en bokstavsskala där A är det högsta betyget. Skalan är från A till F, där F innebär att du inte är godkänd på kursen.

Studiematerial och kurslitteratur

När du går gymnasiala kurser och utbildningar köper och betalar du själv ditt studiematerial och kurslitteratur. På grundläggande vuxenutbildning är litteraturen kostnadsfri.

Prövning

Prövning innebär att du läser en kurs på egen hand utan handledning. Du får sedan visa prov på dina kunskaper i muntlig och skriftlig form vid ett eller flera tillfällen och kan då få gymnasiebetyg i den kursen.

Är du intresserad av att göra en prövning ska du först kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare eller administratör som hjälper dig att göra en prövningsansökan. 

Varje prövningstillfälle kostar 500 kronor som du betalar i förskott. Du visar upp kvitto på betalningen när du ska göra prövningen. Om du har betyget F/IG i kursen sedan tidigare är prövningen kostnadsfri.

Vi har två prövningstillfällen varje termin. Anmälan gör du senast:

  • 20 september eller 20 oktober för hösten
  • 20 februari eller 1 april för våren.

Kommentera