Din kunskap och information

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, men också på att vi som individer tar ett eget ansvar för vår egen säkerhet. Du har en skyldighet att skaffa förmåga att agera och skydda det som är skyddsvärt. Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet.

Kunskap och information

Det finns många bra länkar för att hämta kunskap och information kring samhällsstörningar, både innan och under en samhällskris.

  • Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här finns aktuell information om samhällsstörningar som pågår men även information kring samhällsstörningar som kan uppstå.
  • MSB ger bra information kring hur du kan förbereda dig inför olika kriser.
  • På sajten "Bli inte lurad" lär du dig känna igen fejk och vilseledande information.
  • Länsstyrelsen Kronoberg ansvarar för att samordna informationen vid större samhällsstörningar som rör hela eller stora delar av länet.
  • Ljungby kommun uppdaterar webbplats och Facebook när störningar uppstår. När det uppstår en samhällskris finns det alltid ett stort informationsbehov. Vårt mål är att vi ska kunna ge dig den information du behöver för att kunna hantera samhällsstörningen för dig och dina nära. Vi informerar via webbplatsen, Facebook och vid behov servicemeddelande via radio P4. Är det en stor regional kris ansvarar Länsstyrelsen Kronoberg för länets gemensamma information.
  • SMHI varnar för väderrelaterade samhällsstörningar. Följ läget på smhi.se
  • Trafikverket.se rapporterar läget gällande vägar, tåg och flyg.
  • För att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig finns skyddsrum. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s webbplats. Där finns även en karta över var skyddsrum är belägna. För närvarande byggs inga nya skyddsrum. Eventuell nyproduktion är aktuell först när vår regering bedömt att omvärldssituation och hotbild förändrats så mycket att det motiverar byggande.

Utbildning och övning

I Krissamverkan Kronoberg hålls årligen nätverksträffar som vänder sig till aktörer i nätverket samt näringsliv och civilsamhället. Om man som privatperson vill engagera sig för att skydda andra finns det Frivilliga resurs grupper, FRG. På www.frivilligutbildning.se finns en förteckning över olika organisationer som finns med kontaktuppgifter och adresser till olika webbplatser. Vill du förbereda dig för att göra en insats vid en samhällsstörning, titta igenom förteckningen och kontakt den organisation som bäst svarar för det stöd som du vill ge.

Kommentera