titelbild

Ansökan till gymnasiet

Om du bor i Ljungby kommun och vill börja på Sunnerbogymnasiet söker du till några av våra utbildningar via vår valwebb.

Ansökan

Alla elever som är folkbokförda i Ljungby kommun, oavsett vilken skola de söker till, ska göra sin ansökan via vår valwebb.

Sista ansökningsdag är 15 februari inför kommande läsår. På valwebben finns information om hur du gör din ansökan.

För att dina val ska kunna behandlas behöver du både fylla i dina val online och sedan lämna in en underskriven kvittens till din studie- och yrkesvägledare.

Ansök till gymnasiet

Omval

Om du vill ändra ditt gymnasieval gör du det via en omvalsblankett hos din studie- och yrkesvägledare, senast 15 maj

Omvalsblankett till gymnasiet

Söka till skolor utanför Ljungby kommun

Du kan söka till gymnasieutbildningar även utanför Ljungby kommun.

Förutom Markaryd har alla kommuner i Kronobergs län ett samverkansavtal. Det innebär att elever har fritt sök till alla utbildningar i länet.

Ljungby kommun har även ett samverkansavtal med Kunskapscentrum i Markaryd som möjliggör fritt sök till de utbildningar som Sunnerbogymnasiet i Ljungby inte erbjuder.

Program som inte finns i kommunen eller samverkansområdet

Om du vill gå ett nationellt program eller ett program med en nationell inriktning inte erbjuds inom Kronobergs län har du rätt att söka denna utbildning. Då konkurrerar du om en plats på samma villkor som de som bor i denna kommun/samverkansområde.

Frisök

Om det finns ett nationellt program inom din kommun eller samverkansområde kan du ändå söka samma utbildning utanför detta område. Men du kan bara erbjudas en plats efter att de som sökt inom den skolans samverkansområde har fått sina platser. Detta kallas för frisök.

Om du väljer en sådan utbildning har du inte rätt till inackorderingsbidrag, däremot kan du få bidrag för dagliga resor mellan skolan och hemmet.

För friskolor

För friskolor gäller reglerna för fritt sök, vilket innebär att du kan söka och bli antagen till alla nationella program även om utbildningen erbjuds av din hemkommun.
Tänk dock på att Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om eventuella inackorderingsbidrag. Deras regler är att man inte får något bidrag om samma utbildning erbjuds i din hemkommun eller inom samverkansområdet.

Fri kvot

Ljungby kommun använder så kallad fri kvot. Det innebär att du kan ges företräde till en plats på gymnasieskolans program om du har särskilda skäl.  Exempel på detta kan vara: 

  • Medicinska eller sociala skäl
  • Betyg som inte kan jämföras med den vanliga grundskolans betyg, exempelvis utländska betyg eller betyg från Waldorfskolan.

Beslut om antagning enligt fri kvot beslutas först vid den slutliga antagningen av beslutsfattare vid den kommunala skolan eller rektor vid en fristående skola. För att kunna antas enligt fri kvot måste du vara behörig för det program du söker.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du har skäl som gör att du vill söka i fri kvot.

Du ansöker om fri kvot via en blankett.

Antagningsregler och meritvärde

För mer information om reglerna som gäller för ansökan till gymnasieskolan och hur du räknar ut ditt meritvärde Skolverkets informationssida om gymnasieskolan.

Antagningskansliet

Grundskolans studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera