titelbild

Ansökan till gymnasiet

Sök till gymnasieskola och gymnasiesärskola via webben

Alla elever i Ljungby kommun ska söka via antagningskansliet i Ljungby, oavsett vilken skola de söker till.

Du som ska välja gymnasieutbildning i Ljungby kan göra ansökan på webben i vår e-tjänst Ansök till gymnasiet.

I e-tjänsten finns även information om hur du gör din ansökan.

Ansök senast den 15 februari

För att dina val ska kunna behandlas måste du både fylla i dina val på webben och lämna en underskriven kvittens (papperskopia) till din studie- och yrkesvägledare.

Om du har frågor om ansökan till gymnasieskolan kan du kontakta antagningskansliet eller din studie- och yrkesvägledare.

Om du har frågor om ansökan till gymnasiesärskolan kan du kontakta gymnasiechef Jimmie Nilsson på 0372-78 40 01 eller lärare Yvonne Johansson på tel. 0372-78 40 70.

Omval

Omvalsblankett finns längre ner på sidan.

Antagningsregler och meritvärde

Mer information om de regler som gäller för ansökan till gymnasieskolan och information om hur du räknar ut ditt meritvärde finns på Skolverkets informationssida om gymnasieskolan.

Att söka till skolor i andra kommuner eller fristående skolor

Du kan söka till utbildningar i fristående och kommunala skolor även utanför Ljungby kommun. Här finns information om vilken rätt du har till detta.

Fritt sök till alla utbildningar i Kronobergs län

Kommunerna i Kronobergs förutom Markaryd har ett samverkansavtal vilket betyder att elever har fritt sök till alla utbildningar i länet. Ljungby kommun har även samverkansavtal med Markaryds kommun vilket innebär att det är fritt sök till de utbildningar på Kunskapscentrum i Markaryd som Sunnerbogymnasiet i Ljungby inte har.

Program som inte finns i kommunen eller samverkansområdet

I övrigt gäller att om ett nationellt program med nationell inriktning inte erbjuds inom kommunen eller samverkansområdet har du rätt att söka denna utbildning i kommun utanför samverkansområdet. Då konkurrerar du om plats på samma villkor som de som bor i denna kommun/samverkansområde.

Frisök

Om ett nationellt program erbjuds inom din kommun eller inom samverkansområdet kan du ändå söka samma utbildning utanför detta område. Men du kan endast erbjudas plats efter det att de som sökt inom anordnarkommunens samverkansområde har erbjudits plats. Detta kallas för frisök. Det är också viktigt att veta att du inte har någon rätt att få inackorderingsbidrag om du får en sådan plats. Däremot kan du få bidrag till dagliga resor mellan skolan och hemmet.

Friskolor

För friskolor gäller reglerna för fritt sök, det vill säga att det är fritt att söka och bli mottagen till alla nationella program även om utbildningen erbjuds av hemkommunen. Men tänk på att det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om eventuella inackorderingsbidrag. Deras regler säger att har man samma utbildning i sin hemkommun eller inom samverkansområdet får man inget bidrag.

Fri kvot

Ljungby kommun använder så kallad fri kvot. Det innebär att du kan ges företräde till en plats på gymnasieskolans program om du har särskilda skäl.  Exempel på detta kan vara: 

  • Medicinska eller sociala skäl
  • Betyg som inte kan jämföras med den vanliga grundskolans betyg, exempelvis utländska betyg eller betyg från Waldorfskolan.

Beslut om antagning på fri kvot fattas först till den slutliga antagningen av beslutsfattare vid den kommunala skolan eller rektor vid fristående skola. 

För att kunna antas i fri kvot måste du vara behörig till programmet du söker.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du har skäl som gör att du vill söka i fri kvot.

Blankett för ansökan om fri kvot hittar du längre ner på sidan. 

Blankett och eventuella bilagor lämnas till din studie- och yrkesvägledare eller skickas till gymnasieantagningen senast 6 maj.

Skicka blanketten till:  Gymnasieantagningen Sunnerbogymnasiet, Axel Roothsgatan 13, 341 41 Ljungby

Antagningskansliet

Grundskolans studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera