Vårdnad av barn

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn och hitta ett bra föräldrasamarbete kan ni få stöd från Familjerätten.

Föräldrar kan få hjälp att enas om ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan också få hjälp att teckna ett avtal om fördelningen av resekostnader vid umgänge.

Samarbetssamtal

Om ni i samband med en separation har svårt att komma överens om hur ni bäst ska lösa situationen för barnen när det gäller vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda frivilliga samtal, samarbetssamtal, för att försöka komma överens. Samtalen är kostnadsfria och förs under sekretess.

Samtalen syftar till att underlätta och förbättra föräldrarnas gemensamma föräldraansvar och skapa enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal kan ske antingen på initiativ från föräldrar eller på begäran från tingsrätten.

Vårdnadsutredning

Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att göra en utredning och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses. En vårdnadsutredning kan bli aktuell om föräldrarna inte vill medverka i samarbetssamtal eller om dessa misslyckats. 

Familjerätten

Har du några frågor är du välkommen att kontakta familjerättscentret. 

Kontakt

Kommentera