titelbild

Räddningstjänsten

Ljungby kommuns räddningstjänst består av en heltidsstyrka på huvudstationen i Ljungby och deltidsstyrkor i Ljungby och Lidhult. Utöver det finns frivilliga brandvärn i Agunnaryd, Bolmsö och Ryssby.

Räddningstjänsten arbetar utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778) med:

  • Räddningsinsatser för att skydda liv, egendom och miljö.
  • Förebyggande åtgärder för att förhindra att olyckor uppstår och för att minska konsekvenserna vid eventuella olyckor.
  • Råd och anvisningar för att förhindra brand och övriga olyckor.
  • Utbildningar inom brand och räddning.
  • Som remissinstans när det gäller brandfarlig vara i plan - och byggärenden.

Handlingsprogram

Vår verksamhet beskrivs i styrdokumentet handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) finns nationella mål och utifrån dessa utformar vi egna verksamhetsmål som följs upp och förändras kontinuerligt.

Om du som privatperson eller representant för media vill komma i kontakt med räddningstjänsten är du välkommen att kontakta oss. På kontorstid via vår reception och därefter via vakthavande befäl, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

    Räddningstjänsten Ljungby

  • Vakthavande befäl
  • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera