Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.

Dagordningar finns under rubriken Övriga sammanträden och Fullmäktiges sammanträden. Du klickar på aktuellt möte för att då fram dagordningen. Protokoll finns under rubriken Justerade protokoll. Du klickar på det protokoll du vill ta del av och får då upp information om anslaget och länk till protokollet om det finns tillgängligt.

Vill du i efterhand ta del av protokoll och beslutsunderlag går du in på respektive beslutsinstans sida. Där finner du tidigare dagordningar och protokoll.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Läs mer om överklagan här.

Kommentera