titelbild

Vattenkvalitet

Kommunens vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för vattenkvaliteten.

Du som har kommunalt vatten får ditt dricksvatten från grundvattnet via vattenverk. Vattenverket utför cirka 340 analyser per år. Det är bara kallt kranvatten som räknas som livsmedel och kontrolleras. Varmt kranvatten är avsett för andra ändamål, därför ska du inte dricka eller använda det till matlagning. 

I hela kommunen har vi mjukt vatten. Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Hårdhetsgraden avgörs av vattnets innehåll av kalcium och magnesium.

Det som hamnar i avloppsvattnet påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. Därför är det viktigt att du tänker på vad du spolar och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna.

Har du frågor eller vill veta något annat om vatten är du välkommen att kontakta oss!

Kommentera