Sociala medier

Utvecklingen av sociala medier går snabbt och nya kanaler och tekniker dyker upp. Ljungby kommun använder sociala medier på olika sätt och är aktiva på bland annat facebook och instagram. Kommunen har riktlinjer för hur sociala medier ska användas i verksamheten.

Facebook är ett socialt nätverk där du kan kommunciera med vänner, organisationer, företag eller kommuner. Vi använder facebook för att nå ut med nyheter samt lyssna och prata med dig som bor i Ljungby kommun.

Skicka aldrig känslig information, till exempel personuppgifter, via sociala medier när du vill kontakta oss. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.

Facebook

Ljungby kommun är idag aktiv med följande konton på facebook:

Bloggar

Instagram

Kommentera