Vi som ska agera

Ljungby kommun ansvarar för att bland annat vattenförsörjning, äldreomsorg, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Men du behöver också förbereda dig på att kunna hantera en besvärlig situation, oavsett vad som har orsakat den.

Ditt ansvar

Varje invånare har ett ansvar att skydda sitt liv och sin egendom. Det är först när du inte längre klarar av det ansvaret som samhällets resurser ska användas. Om du som har förmåga tar ansvar för dig själv och dina närmaste under en samhällskris kan samhällets resurser inrikta sig på att ta hand om de som är mest behövande. Exempelvis sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning. Det gör att samhällets samlade resurser räcker längre.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att medborgare ska ha en hemberedskap så att du klara dig i minst 72 timmar. Det innebär att du under tre dygn ska kunna täcka dina grundläggande behov av mat, vatten, värme och information. Observera att 72 timmar bara är ett riktmärke och inte ett löfte om att samhällskrisen är över om 72 timmar. Beroende på händelse kan man behöva klara sig mycket längre, vilket en del av Ljungby kommuns invånare fick erfara vid stormen Gudrun 2005.

Med rätt förberedelser kan man klara en besvärlig situation bättre, oavsett om det handlar om strömavbrott, översvämning eller något annat. Då kan du också hjälpa andra. Viktigast är att ha vatten, mat, värme och att kunna ta emot information från myndigheterna. Det är också viktigt att ha kontakt med familj och vänner. Här hittar du en checklista på saker som kan vara bra att ha hemma.

Kommunens ansvar

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris. Det kan handla om en trafikolycka med ett stort antal skadade eller ett avbrott i el- eller vattenförsörjning.

Kommunens ska:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa.
  • ha och utveckla vår förmåga att motstå störningar vid samhällskriser. 
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • hantera de samhällskriser som uppstår.

Kommunens resurser är begränsade. Beroende på händelse så kommer vi att behöva prioritera hur dessa resurser ska användas. Ju fler som har förmåga att klara en samhällskris själv och hjälpa sina närmaste, ju mer kan samhällets resurser användas till de mest behövande.

Länsstyrelsen och andra myndigheters ansvar

Vid större samhällskriser som drabbar flera kommuner samtidigt har Länsstyrelsen det regionala samordningsansvaret över länet. Händer det en större olycka utomlands där svenskar är inblandade har utrikesdepartementet till uppgift att hjälpa nödställda svenskar.

Civilsamhället och näringslivets ansvar

Vårt lokala näringsliv är en viktig aktör för att hantera en samhällskris. Det finns också en rad frivilliga organisationer som kan vara till stöd för kommun och andra myndigheter. De är en viktig del i stärkandet av Sveriges krisberedskap. Är du intresserad av att engagera dig i någon av de frivilliga organisationerna som verkar i Ljungby kommun är du välkommen att kontakta dem. Frivilliga försvarsorganisationer (msb.se)

Krissamverkan Kronoberg

I vårt län sker en samverkan mellan olika aktörer genom Krissamverkan Kronoberg.

Kommentera