Vilda djur

Här hittar du råd och tips kring några av de vanligaste frågorna vi får gällande vilda djur. Tänk på att det i första hand är fastighetsägarens eget ansvar att förhindra störning från vilda djur.

Om miljö- och byggnämnden bedömer att vilda djur utgör en olägenhet för människors hälsa är det ett ärende för nämnden. I de fall djur bedöms vara en olägenhet för människors hälsa brukar nämnden rekommendera fastighetsägaren att göra lämpliga åtgärder, ibland kombineras åtgärderna  med skyddsjakt.

Det du själv kan göra

Se till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försök att försvåra för större vilda djur att ta sig in i trädgården. Rensa upp i vildvuxna hörn, använd bara slutna komposter, plocka bort fallfrukt dagligen och underhåll staket och grindar. Du kan lämna frukten på Bredemad. 

Fåglar

Ofta bidrar vi själva till att fåglarna blir ett problem. Du kan göra mycket själv för att minska problemen. Matrester i utställda soppåsar, överfulla soptunnor, gatukök, uteserveringar och nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att bosätta sig i staden.

  • Minimera tillgången till föda genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak
  • Ha god ordning på papperskorgar och sopkärl så att de är stängda för att förhindra fåglar och andra djur att komma åt innehållet
  • Sätt upp nät över skorstenar, under altaner och andra vanliga boplatser i god tid innan säsongen börjat

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan bli närgångna för att skydda sina ungar. 

Kontakt

Kommentera