Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Sunnerbogymnasiets bygg- och anläggningsprogram är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter i byggnation, måleri, tapetsering, ombyggnad, anläggningsfordon och renovering.

På BA lär du dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser, hur du bygger rationellt, säkert och miljömässigt. För att undvika arbetsskador får du kunskap om arbetsmiljöfrågor och säkerhetsbestämmelser. Du jobbar inomhus och utomhus, på marken och på höga höjder. Du tränar din flexibilitet, kreativitet och arbetar både på egen hand och tillsammans med andra. Du lär dig teknik och teori i våra stora bygglokaler och förbereds för att komma ut till en byggarbetsplats. 

Du lär dig att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbete med moderna metoder. Du får kunskap om val av utrustning och lär dig ta egna initiativ.

Efter examen är du anställningsbar som lärling och kan arbeta inom ditt område. Bygg- och anläggningsbranschen öppnar dörrarna till en framtid där du utvecklar och skapar Sveriges samhälle. 

Ansvar, kundkontakt och praktiskt arbete

På BA är det viktigt med ansvar, förmåga att lösa problem och att kunna lita på sig själv. Du utvecklar ditt fackspråk och diskuterar utifrån olika perspektiv. I ditt arbete möter du olika människor på arbetsplatser och i kundrelationer. Då är din kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor viktig.

Under ditt första år arbetar du praktiskt med måleri, tapetsering, snickeri, betongarbete, anläggningsfordon och plattsättning. Du har teoretiska övningar och grundkurser i rit- och mätteknik, arbetsmiljö och datakunskap.

Programmets uppbyggnad

Programmet är uppbyggt med gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma karaktärsämnen. Inför ditt andra år väljer du därför någon av följande inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad eller Måleri. Programfördjupning ger dig möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare. Du får även välja kurser i individuellt val.

Ersättning för körkortskostnader ges till elever på BA med inriktning Anläggningsfordon. Ersättningsnivån är 2300kr per elev och det finns ett antal körskolor att välja bland.

I årskurs två och tre, totalt minst 15 veckor, är du ute på en eller flera olika arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL är ett viktigt inslag i utbildningen som ger dig erfarenheter och kontakter. Ett nära samarbete med arbetslivet i Ljungby gör att du erbjuds goda APL-möjligheter.

I slutet av din studietid får du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. 

Se specifika kurser och poängfördelning över de tre utbildningsåren i  programmets strukturplan längre ner på sidan. Du kan även läsa mer om programmet på Skolverket, se länk nedan.

Kontakt

    Rektor

  • Vakant

Kommentera