titelbild

Bygga till

Om du vill bygga till (utöka) en befintlig byggnad krävs det bygglov för detta beroende på var du bor, det vill säga om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad, men det finns undantag då det istället krävs en anmälan. Läs med om detta på sidan Attefall.

Utom detaljplanerat område finns det vissa undantag då det inte krävs bygglov för att göra en tillbyggnad, mer om detta kan du läsa på sidan Bygglov eller inte och då behöver du inte bygglov.

Nytt undantag från krav på bygglov för altaner 

Den 1 juli 2019 införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. 

Läs mer om undantaget från krav på bygglov för altaner 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera