titelbild

Fakturor från kommunen

Autogiro

Autogiro är det enklaste och bekvämaste sättet att betala återkommande fakturor. Autogiro innebär att betalning sker helt automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Fakturan skickas till dig som vanligt men utan inbetalningskort. All autogirobetalning går via bankgirot.

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett.
Här hittar du e-tjänsten för autogiromedgivande.
Vill du hellre ansöka om autogiromedgivande på blankett så hittar du den i vår e-tjänsteportal under "Om kommunen" och sedan väljer du Autogiro. 

Inbetalningar till Ljungby kommun

Inbetalningskort som följer med fakturan ska i första hand  användas vid betalning till Ljungby kommun.

  • För VA-/renhållningsfakturor gäller bankgiro 5353-3410.
  • För andra fakturor som till exempel barnomsorg och äldreomsorg gäller bankgiro 5550-8444.

Om inbetalningskort saknas använder du bankgiro 156-0879.

Det är viktigt att inbetalningen är tydligt märkt med rätt fakturanummer/kundnummer.

Organisationsnummer

Ljungby kommuns organisationsnummer är 212000-0670.

Momsregistreringsnummer

Ljungby kommuns momsregistreringsnummer är SE212000067001.

Utlandsbetalningar

Swiftadress: SWEDSESS IBAN-nr: SE4380000816959449247593 Bank: Swedbank

E-faktura

Det finns möjlighet att ta emot fakturor via e-faktura. För att kunna ta emot e-fakturor gör du en anmälan direkt till din internetbank.

Det går även att kombinera e-faktura och autogiro. Då måste två anmälningar göras, en för e-faktura till internetbanken och en anmälan för autogiro till Ljungby kommun.

Fel på fakturan

Är det felaktig debitering kan du kontakta referenspersonen som står på fakturan för att rätta till felaktigheten. Anmärkningar som är gjorda efter att fakturan förfallit kan vi inte behandla. Har du andra frågor kring fakturan kan du vända dig till kontaktpersonerna längst ner på denna sida. 

Påminnelseavgifter när fakturor betalas för sent

Ljungby kommun tar ut påminnelseavgifter på försenade fakturainbetalningar. Avgiften täcker kostnaden för administrativt arbete med påminnelserna. Avgiftens storlek bestäms enligt gällande lag och är för närvarande 60 kronor. Vi kan även ta ut dröjsmålsränta.

Om fakturan inte betalas trots påminnelse skickas fordran vidare till inkasso och ytterligare kostnader tillkommer. För att undvika dessa extra avgifter ska fakturan betalas i tid och om det finns något tveksamt innehåll i fakturan, kontakta säljande enhet omgående.

Kommentera