Hämtning av grovsopor

I ditt sophämtningsabonnemang ingår hämtning av grovsopor fem gånger per år vid din fastighet. Du måste göra en anmälan till oss om du önskar få grovsopor hämtade. Anmälan görs senast onsdagen veckan innan hämtning. Vilka veckor vi hämtar grovsopor kan du se nedan.

Anmäl hämtning av grovsopor

I ditt abonnemang för sophämtning ingår hämtning av grovsopor. Du får lämna högst fem föremål per hämttillfälle. Du anmäler hämtning av grovsopor via e-tjänst. Vid anmälan ska du uppge kund- och anläggningsnummer (dessa uppgifter finns på din faktura) och vad för grovsopor som ska hämtas.

Till e-tjänsten: Anmäl hämtning av grovsopor

Hämtning av grovsopor sker följande veckor:

  • vecka 5
  • vecka 11
  • vecka 22
  • vecka 37
  • vecka 46

Inför hämtning

Grovsopor får inte döljas i sopsäck, kartong eller annat emballage. Grovsoporna ska placeras väl synligt vid tomtgränsen eller vid plats där sopbilen normalt stannar senast klockan 7.00 på måndagen i aktuell hämtvecka och vara märkta grovsopor. Beroende på antal inkomna anmälningar kan hämtningen ibland dra ut på tiden till efterföljande vecka.

Detta är grovsopor

Grovsopor (skrymmande avfall) är stora saker som du varken kan eller får lägga i sopkärlet, exempelvis vitvaror, möbler, radio, TV, cyklar, barnvagnar, gräsklippare, större förpackningar och liknande.

Detta är inte grovsopor

Sanitetsporslin, dricksglas, prydnadsglas, fönsterglas, köksredskap av metall, verktyg, bestick, föremål av porslin eller keramik får inte lämnas vid grovsopshämtningen utan lämnas på återvinningscentralen Bredemad.

Byggmaterial, dörrar, fönster, köksskåp, järnskrot, värmepannor, kaminer, varmvattenberedare, hydrofortank, pumpar, fasta installationer, bildelar, taggtråd/stängsel kan du inte heller lämna som grovsopor.

Farligt avfall och trädgårdsavfall är inte grovsopor

Farligt avfall lämnar du i din miljöbox eller på återvinningscentralen Bredemad. Om du har trädgårdsavfall kan du skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall eller själv lämna det på Bredemad.

Lämna själv på Bredemad

Du kan givetvis själv transportera dina grovsopor till Bredemad återvinningscentral.
På plats får du råd och anvisning av personalen.

Få julgranen hämtad efter jul

Upphämtning av din uttjänta julgran (ej plastgran) ingår också i ditt abonnemang på sophämtning.

Hämtningen beställs via e-tjänst. Sista dag för anmälan har passerat. 

Granen ska placeras väl synlig bredvid sopkärlet eller vid tomtgränsen. Tänk på att granen ska kunna hanteras av en person, så såga ner stora granar till hanterbar storlek. Lägg avsågat material löst bredvid granen, inte i plastpåse eller säck. Skulle du vilja bli av med din plastgran så hanteras den som ordinarie grovsopor.

Kontakt

Kommentera