Bli leverantör till Ljungby kommun

Vi i Ljungby kommun vill att fler organisationer ser och vill ha oss som kund. Detta gäller både dig som representerar en större eller mindre verksamhet, men även dig som har ett enmansföretag. Vi vill ha en mångfald av organisationer som är med och lämnar anbud i våra upphandlingar. Det bidrar till en sund leverantörsmarknad.

 Här kan du läsa mer om upphandlingsprocessen i sex steg: 

1. Behov

Kommunen har ett behov av att köpa in en vara eller tjänst. Detta görs via en upphandling.

2. Kravställning

Utifrån behov sätts krav på varan eller tjänsten som ligger till grund för upphandlingen. Dessa krav måste du som leverantör uppfylla. Dessa krav sammanställs i ett förfrågningsunderlag. Detta underlag består av; administrativa bestämmelser, krav på leverantören (kvalificering), krav på den vara eller tjänst som ska köpas, utvärderingsgrunder samt kommersiella villkor. 

3. Annonsering

Upphandlingen annonseras för att spridas till potentiella leverantörer. Är det en upphandling som passar dig ska du förbereda dig för att lämna anbud.

Här hittar du Ljungby kommuns pågående upphandlingar

Mercells webbplats hittar du och kan du registrera dig för att prenumerera på aktuella upphandlingar som är intressanta för ditt företag

4. Anbud

Leverantörer lämnar anbud som kontrolleras och utvärderas av den upphandlande organisationen. Var noga med att ditt anbud är komplett och att inget saknas.

Säkerställ ditt anbud

  1. Följ instruktionerna. Följ de instruktioner som anges i upphandlingsdokumentet.

  2. Upfyll krav. Säkerställ att anbudet uppfyller samtliga krav och villkor som vi har angivit. 

  3. Ställ frågor. För att kunna lämna ett bra anbud behöver ni ha all nödvändig information om upphandlingen samt förstå det som står i förfrågningsunderlaget. Kontakta därför Ljungby kommun och ställ de frågor som krävs för att ni ska vara säkra på att ni vet vilka förutsättningar som gäller. Kommunens kommunikation med er som leverantörer ska ske på ett öppet sätt. Samtliga frågor, svar, förtydliganden och kompletteringar ska publiceras på ett sådant sätt att alla anbudsgivare eller anbudssökande kan ta del av dem. Ställ era frågor via TendSigns funktion för frågor och svar.

  4. Kvalitetssäkra. Kontrollera att du lämnat in beskrivningar och bevisning i form av exempelvis intyg, certifieringar och CV som efterfrågas. Lagen gör det svårt att komplettera i efterhand.

  5. Svara på alla frågor. Svara på alla frågor, även på dem som är självklara för dig. Även om vi känner väl till dig som leverantör kan vi endast ta hänsyn till de svar och handlingar som lämnas i anbudet.

  6. Lämna in i tid. Lämna in anbudet i tid. För att anbudet överhuvudtaget ska prövas av oss måste det ha lämnats in i tid, d.v.s. innan sista datum för anbudslämnandet har passerat. Anbudet måste också vara komplett och innehålla alla bilagor.

 

5. Tilldelning

Den leverantör som lämnat anbud och som kan uppfylla kravställningen och leverera rätt kvalitet till bäst pris tilldelas avtalet. Upphandlingen är klar. 

Vann du affären?

Grattis, du har blivit en av Ljungby kommuns utvalda samarbetspartners Tillsammans med dig vill vi skapa ett bra och utvecklande samarbetsklimat för båda parter under kommande avtalsperiod.

Har du som företagare frågor kring ett befintligt avtal kan du kontakta den person som är avtalsansvarig för aktuellt avtal. Vem det är framgår i ditt avtal.

Vann du inte affären?

Om ditt anbud inte antogs ta reda på varför ditt anbud inte vann upphandlingen och ta lärdom av detta inför framtida anbudsinlämningar.

Var alltid noggrann när du läser upphandlingsdokumenten och utformar anbudet. Varje upphandling är unik och kraven varierar från upphandling till upphandling.

Vi vill att du fortsätter lämnar in anbud på kommande upphandlingar.

Avtalssignering

Ljungby kommun använder elektronisk avtalssignering (e-signering) i TendSign.

För att kunna e-signera i TendSign behöver du som anbudsgivare själv se till att behörig firmatecknare har giltigt BankID vid tiden för avtalssignering.

Innan signering finns det möjlighet att kontrolläsa dokumenten som ska signeras. 

6. Leverans

Leverantören utför sitt uppdrag enligt avtalets villkor och tillsammans följs kvaliteten på arbetet upp.

Fakturering

All fakturering ska ske elektroniskt enligt Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Ljungby kommun ställer därför som krav att all fakturering ska skickas elektroniskt. Här läser du mer om hur du skickar fakturor till Ljungby kommun.

 

Kontakt

Kommentera