titelbild

Anpassade gymnasieskolan - Individuella program

Anpassade gymnasieskolan ska kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Individuella program i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Det lär du dig på anpassade gymnasieskolan

Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. I Ljungby kommun finns anpassade gymnasieskolan på Sunnerbogymnasiet. På Sunnerbogymnasiet erbjuds  nationella program och individuella program med flexibla lösningar och i den mån det är möjligt anpassas programmet individuellt efter elevens önskemål. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevens kunskaper.

Så här arbetar vi

På anpassade gymnasieskolan har varje elev en individuell studieplan. På Sunnerbogymnasiet finns möjlighet att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområden. Anpassade gymnasieskolan har för verksamheten anpassade och moderna lokaler.

Så här är det individuella programmet uppbyggt

Anpassade gymnasieskolans individuella program är en utbildning som är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Eleverna studerar ämnesområden istället för ämnen.

Ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
  • Natur och miljö
  • Praktik
  • UF – på anpassade gymnasieskolan kan du starta och driva ett UF.

Utbildningen ska ge kunskaper för ett så aktivt och självständigt liv som möjligt för att kunna delta i samhällslivet. På Sunnerbogymnasiet finns möjligheter att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområdena på det individuella programmet. 

Anpassade gymnasieskolearbetet

Anpassade gymnasieskolearbetet visar att eleven är väl förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Eleven ska visa förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

 

Kontakt

Kommentera