titelbild

Internationella projekt och samarbeten

Ljungby kommun är just nu involverade i sju internationella projekt. Alla projekt har finansiering från Europeiska Unionen (EU), och är spridda över EU-programmen för landsbygdsutveckling, regionalfonden, socialfonden och Interreg. Projekten har flertalet involverade aktörer och tre av projekten ägs av Ljungby kommun. De bidrar på olika sätt till Ljungby kommuns vision och hållbar utveckling genom Agenda 2030.
Internationella projekt i Ljungby kommun
ProjektnamnFinansieringskällaFokusProjektägare
Leader-verksamhet Landsbygds-programmet  Projektstöd för landsbygdsutveckling Leader Linné Småland
PotENt Interreg Europe Klimatanpassning med åtta andra europeiska parter Energikontor Sydost
Ungdomssatsning för att främja skolnärvaro Europeiska socialfonden Stötta ungdomar i övergången från högstadiet till gymnasiet Ljungby kommun
Fasetten   Europeiska socialfonden Förebygga ungdoms-arbetslöshet  Ljungby kommun
Förstudie Banvalls-leden Leader (Landsbygds-programmet) Underlag om cykelledens utvecklingsmöjligheter Ljungby kommun
SPIK Europeiska socialfonden Arbetslivsinriktad rehabilitering Växjö kommun
Etableringsamverkan Kronoberg (ESK 1 och ESK 2) Europeiska socialfonden Nyanlända till arbete Växjö kommun

Under åren 2019–2020 avslutades sju internationella projekt. 

Internationella samarbeten och nätverk

Deltagande i internationella samarbeten och nätverk främjar Ljungby kommuns utveckling. Det bidrar till samhällsutveckling, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, och är ett medel för omvärlds- och intressebevakning. Genom internationella samarbeten och nätverk skapar vi nya kontakter, ser nya möjligheter, lär oss av andra och delar med oss av våra kunskaper.

Ljungby kommun är medlem i följande samarbeten och nätverk:

Ytterligare samarbeten och nätverk där internationella projekt ibland uppstår är:

Kontakt

Kommentera