titelbild

Elevhälsa

Elevhälsa är ett samlat begrepp för de insatser som görs av skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog och psykolog.

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev och hjälpa dig som elev att nå utbildningens mål utifrån dina förutsättningar. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att undanröja hinder för lärande. Elevhälsa finns för dig som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Central elevhälsa

I Ljungby kommun organiseras elevhälsan i ett centralt team. Där ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Varje skola har ett elevhälsoteam som rektor ansvarar för utifrån skollag och andra styrdokument. Chefen för central elevhälsa leder det övergripande arbetet.

Synpunkter angående elevhälsans verksamhet lämnas till chef för central elevhälsa och mångfald.

Kontakt

Kommentera