Bevattningsförbud

Vid risk för vattenbrist behöver vi minska förbrukningen för att vattnet ska räcka till alla, för de viktigaste behoven - dryck, matlagning och hygien. Då införs bevattningsförbud.

Vid bevattningsförbud får du inte använda kommunalt vatten för:

  • bevattning med vattenspridare, vattenslang eller droppslang (det är okej att använda vattenkanna).
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler.

Vi inför bara bevattningsförbud där det verkligen behövs. Tillgången till vatten och kapaciteten i vattenverken ser olika ut i olika delar av kommunen. När bevattningsförbud utfärdas för vissa områden är vattensituationen ofta ansträngd även i andra delar.

Det är viktigt att vi alla är medvetna om och sparsamma med vår  vattenanvändning. Här finns tips och råd om hur du kan spara vatten.

Vanliga frågor och svar om bevattningsförbud

Är det bevattningsförbud nu?

På startsidan på www.ljungby.se kan du se om det finns något aktuellt bevattningsförbud och på vilka orter det gäller. Informationen finns i rutan "Viktigt just nu" så länge förbudet gäller. 

Varför införs bevattningsförbud?

Bevattningsförbud införs för att säkerställa att våra abonnenter får vatten i kranarna. Vid risk för vattenbrist behöver vi minska förbrukningen för att vattnet ska räcka till alla, för de viktigaste behoven - dryck, matlagning och hygien.

Under sommarhalvåret går det åt mer vatten generellt. Grönskande träd och växter i naturen suger åt sig av grundvattnet samtidigt som vi människor ökar vår vattenförbrukning. Utöver det vatten som går åt till dryck, matlagning, hygien, disk och tvätt kanske vi vattnar växter på balkonger och i trädgårdar, fyller en liten eller större pool, badtunna eller trädgårdsdamm. Ju torrare och varmare klimat desto mer vatten förbrukar både naturen och vi. Då sjunker grundvattennivån och vår tillgång till vatten minskar. 

Våra mindre vattenverk och ledningsnät är dimensionerade för normal hushållsanvändning - att vatten används som dryck, för matlagning, hygien, disk och tvätt. Inte för att fylla pooler eller vattna gräsmattan. När det händer samtidigt hos många handlar det om stora mängder vatten som ibland överstiger vattenverkens kapacitet.

Vid en kombination av stor vattenförbrukning och begränsad tillgång till vatten eller kapacitet i våra vattenverk behövs åtgärder för att vattnet ska räcka till alla.

Varför är det bara bevattningsförbud på vissa orter?

Vi inför bara bevattningsförbud där det verkligen behövs. Tillgången till vatten och kapaciteten i vattenverken ser olika ut i olika delar av kommunen.

När bevattningsförbud utfärdas för vissa områden är vattensituationen ofta ansträngd även i andra delar, även om det inte är lika akut där. För att inte fler områden ska riskera att få bevattningsförbud är det viktigt att alla i kommunen hjälper till att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Varför har inte andra kommuner som har sina vattentäkter inom Ljungby kommun bevattningsförbud samtidigt?

Vi i Ljungby kommun använder inte vatten från samma vattentäkt som någon annan kommun för att förse våra invånare med dricksvatten. Varje kommun ansvarar för sina vattentäkter och vattenverk. Därför kan kommunerna ta olika beslut angående bevattningsförbud, utifrån de förutsättningar man har i sina respektive anläggningar.

Det beror också på abonnenternas förbrukning av vatten i vardagen. I kommuner där invånare är mer medvetna om vattnets värde, ser man att de också är bättre på att vara sparsamma och hushålla med vattnet. Genom att ha goda vattenvanor hela året om kan tiden med bevattningsförbud bli kortare.

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?

Då kan du få ett påpekande och formellt sett har vi rätt att begränsa vattenförsörjningen till din fastighet så att vattenflödet enbart räcker till de mest basala behoven. Men vi hoppas såklart att vi inte ska behöva göra det. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att stabilisera vår vattenförsörjning och bidrar till att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

Kontrollerar ni om jag följer bevattningsförbudet?

När vi ser ett onormalt stort utflöde av vatten någonstans kan det bero på en vattenläcka. Då åker vi ut och kontrollerar det. Vid ett allvarligt läge med vattenbrist och bevattningsförbud kan det också hända att vi kontrollerar hur förbudet efterföljs.

Varför använder vi inte vatten från Bolmen eller andra vattendrag?

I Ljungby kommun har vi tillgång till grundvatten. Ett grundvatten håller ofta hög kvalitet redan när det tas in i ett vattenverk, medan ytvatten från en sjö kräver en helt annan reningsprocess. I dagsläget har vi inte ledningar eller reningsanläggningar för exempelvis ytvatten från sjön Bolmen (eller andra vattendrag).

Kan jag fylla poolen med kranvatten?

Inte vid bevattningsförbud. Då får du inte heller byta ut vattnet. I mån av tillgång och tid kan utkörning av vatten med tankbil ske mot en kostnad på 50 kr/kubikmeter vatten och 1456 kr/timme (inklusive moms). 

Du ska alltid kontakta VA-avdelningen innan du fyller en pool, badtunna eller trädgårdsdamm (med över 1000 l kommunalt vatten) oavsett var i kommunen du bor.

Kontakta oss via växeln på 0372-78 90 00 eller tekniska.forvaltningen@ljungby.se

OBS! Var noga med att täcka poolen med duk som förhindrar avdunstning.

 

Kan jag använda vatten ur närliggande sjö eller vattendrag?

Beroende på hur mycket vatten du tar ut eller hur stor miljöpåverkan blir, kan du behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd. Uttag för bevattning kräver i de allra flesta fall tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre uttag av ytvatten räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen. 

Du behöver däremot inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till husbehov för enskilda fastigheter. Observera att vattning av gräsmattor inte räknas som husbehov!

Du behöver inte heller tillstånd eller anmälan för vattenuttag för en jordbruksfastighets vattenuttag för djurhållning.

Läs mer om vad som gäller för vattenuttag på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats.

Kommentera