titelbild

Bilda förening

Funderar du på att bilda en förening och vill ha tips och exempel på hur du skriver stadgar, väljer styrelse med mera? För att få den perfekta hjälpen och lära dig mer om hur du bildar en förening, kan du följa stegen här nedan eller kontakta fritidsstrategen på tel. 0372-78 92 33.

Steg 1
Kontakta kultur- och fritidförvaltningen. Det kan finnas en förening med den verksamhet du söker.

Steg 2
Om det inte finns någon lämplig förening, undersök om det finns fler intresserade genom att kalla till en första träff. För att bli en bidragsberättigad förening krävs det att man har minst 10 medlemmar i ålder 7-20 år.

Steg 3
Diskutera på det första mötet vilket syfte föreningen ska ha.

Steg 4
Välj en interimsstyrelse (tillfällig) som får i uppdrag att:

 • Upprätta förslag på stadgar
 • Undersöka lokalfrågan
 • Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)
 • Göra förslag på verksamhetsplan och budget
 • Föreslå namn på den nya föreningen
 • Föreslå storlek på medlemsavgiften
 • Undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten. Föreningar anslutna till riksförbund har oftast kollektiv samlingsförsäkring.

Steg 5
Föreningsbildningsmöte (första årsmötet).

 • Stadgarna fastställs
 • Val av ordförande, övriga styrelseledarmöter, suppleanter, revisorer och valberedning
 • Verksamhetsplan och budget fastställs
 • Beslut om vilken riksorganisation föreningen ska söka medlemskap i
 • Medlemsavgift fastställs.
 • Beslut om föreningens namn
 • Beslut i försäkringsfrågan.

Steg 6
Styrelsen konstituerar sig, det vill säga har ett möte där de olika styrelseposterna förutom ordförande fördelas.

Steg 7
Ansökan om medlemskap i riksorganisationen skickas.

Steg 8
Öppna post- eller bankgiro.

Steg 9
Ansök på speciell blankett hos kultur- och fritidsförvaltningen om att bli registrerad som bidragberättigad förening eller registrera föreningen direkt här. Till ansökan ska föreningen bifoga:

 • Intyg från riksorganisationen om medlemskap
 • Stadgar
 • Protokoll (beslut om föreningsbildning)
 • Verksamhetsplan och budget.

Kontakt

Kommentera