Anpassad gymnasieskola

Anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan) ska kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Anpassade gymnasieskolan ska ge förutsättningar för ökad samhällsgemenskap och delaktighet som ger goda förberedelser för arbetslivet och ett meningsfullt vuxenliv. Utbildningen på anpassade gymnasieskolan följer en tydlig struktur för att ge en likvärdig nationell utbildning. I Ljungby kommun finns anpassade gymnasieskolan på Sunnerbogymnasiet.

Det lär du dig på anpassade gymnasieskolan

Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Sunnerbogymnasiet erbjuder nationellt program och individuellt program med flexibla lösningar och i den mån det är möjligt anpassas programmet individuellt efter elevens önskemål. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevens kunskaper.

Så här arbetar vi

På anpassade gymnasieskolan har varje elev en individuell studieplan. På Sunnerbogymnasiet finns möjlighet att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområden. Anpassade gymnasieskolan har för verksamheten anpassade och moderna lokaler.

Så är programmen uppbyggda

Individuella programmet

Individuella programmet i anpassade gymnasieskolan är en utbildning som är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Eleverna studerar ämnesområden istället för ämnen.

Ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Praktik
 • UF – på anpassade gymnasieskolan kan du starta och driva ett UF.

Utbildningen ska ge kunskaper för ett så aktivt och självständigt liv som möjligt för att kunna delta i samhällslivet. På Sunnerbogymnasiet finns möjligheter att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområdena på det individuella programmet. 

Nationellt program

För närvarande erbjuder vi två program inom anpassade gymnasieskolan, programmet för fordonsvård och godshantering samt programmet för hälsa, vård och omsorg. Vi försöker alltid att anpassa programmet efter ditt intresse. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av något av dessa program.

Programmet för fordonsvård och godshantering

 • Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassade gymnasieskolan 900 p
 • Programgemensamma ämne 600 p
 • Programfördjupning 700 p
 • Gymnasiearbete i anpassade gymnasieskolan 100 p
 • Individuellt val 200 p

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. IT-system av olika slag används inom alla yrkesområden, utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och IT-system inom yrkesområdet. Under utbildningen erbjuds eleverna arbetsplatsförlagt lärande, APL. Programfördjupning utgör ett komplement till yrkesområdena som exempel fordonsteknik, verkstadsteknik och sammanfogningsteknik. Kurser som hem- och konsumentkunskap och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till självständigt liv. 


Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola 900 p
 • Programgemensamma ämne 600 p
 • Programfördjupning 700 p
 • Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola 100 p
 • Individuellt val 200 p

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Utbildningen syftar till att utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom såväl fritidssektorn som olika omsorgsverksamheter. Utbildningen syftar till att utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Under utbildningens gång får eleverna möjlighet att öva sig på bemötande och kommunikation i olika situationer som en förberedelse för ett yrke där kommunikation mellan människor är en central del. Under utbildningen erbjuds eleverna arbetsplatsförlagt lärande, APL. Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola. Kurser som hem- och konsumentkunskap och friluftsliv bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till självständigt liv och fritid. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utifrån elevens val av de nationella programmen erbjuder vi APL som är anpassat för yrkesområdet.

Anpassade gymnasieskolearbetet

Anpassade gymnasieskolearbetet visar att eleven är väl förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Eleven ska visa förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Kontakt

Kommentera