titelbild

Ledarskap i Ljungby kommun

Ljungby kommuns styrmodell vilar på tre grundpelare: Vår vision, värdegrund och ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Enligt ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning är en viktig del i ledarskapet att lita på sina medarbetares kompetens. Som ledare behöver man visa förtroende gentemot sina medarbetare och lita på att den kunskap som finns i kärnverksamheten är den kunskap som bäst utvecklar verksamheten framåt. Det är därför särskilt viktigt att arbeta med aktivt medarbetarskap, eftersom ledaren är den som behöver skapa förutsättningar för att medarbetaren ska kunna ta ett stort ansvar i sin yrkesroll och ge dem mandat och handlingsutrymme.

Introduktion för nya chefer

Nyanställda chefer hos oss får en gemensam central introduktion. 

Ledarskapsutbildning

Våra chefer erbjuds utbildningen Utvecklande ledarskap (UL), som bygger på ett koncept framtaget av Försvarshögskolan. Här får du lära dig mer om allt från personligt ledarskap till grupputveckling, och träffa deltagare från andra verksamheter i kommunen att utbyta erfarenheter med. Utbildningen f​okuserar på att skapa engagemang och delaktighet genom att fokusera på inspiration och motivation hellre än piska och morot.

Målet är ökad effektivitet men även att skapa en lärande organisation med större kontaktytor och vi-känsla.

Målsättningen är även att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen nedan och med den självinsikt som kommer ur tolkningen av UL.

Nyfiken på chefs- och ledarskap

Anställda hos oss som inte är chefer eller ledare har möjlighet att gå vårt program "Nyfiken på chefs- och ledarskap". Programmet riktar sig till anställda som vill få känna på om chef- och ledarskap är något för dem och få en större inblick i området. 

Kommentera