titelbild

Lediga jobb

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt i det webbformulär som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster 

 • Musiklärare

  Vi söker nu en gymnasielärare i musik. Tjänsten avser undervisning i musik på gymnasieskolans musikprofil, individuellt val och i musik på grundskolenivå på IMSPR. Din programtillhörighet är samhällsprogrammet. I tjänsten ingår även andra vanliga arbetsuppgifter som tex mentorskap.
  Tillagt den 14 april 2021
 • Lärare på elprogrammet

  Vi söker nu en lärare i yrkesämnen till utbildningen på elprogrammet. Tjänsten avser undervisning i elteknik alternativt automation på elprogrammet. I tjänsten ingår även andra vanliga arbetsuppgifter som tex mentorskap. Din organisatoriska hemvist är Elprogrammet.
  Tillagt den 14 april 2021
 • Lärare på Byggprogrammet

  Vi söker nu en yrkeslärare till inriktningen Anläggningsmaskin på byggprogrammet. Tjänsten avser undervisning i de yrkesämnen som finns på inriktningen. I tjänsten kan även andra vanliga arbetsuppgifter som tex APL och mentorskap ingå. Du organisatoriska hemvist är Byggprogrammet.
  Tillagt den 14 april 2021
 • Fritidspedagog/förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem samt del av tjänst i en förskoleklass. I arbetet ingår även att driva utvecklingsområden för fritidshemmet och för förskoleklass utefter målen i LGR 11.
  Tillagt den 14 april 2021
 • Sjuksköterska sökes till välbetald timanställning sommaren 2021

  Vi söker Dig som är sjuksköterska och vill jobba som timanställd i Hemsjukvården under sommarperioden, vecka 26-33. Som timanställd kan du själv välja om du vill jobba hela perioden alternativt enstaka pass. Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag o...
  Tillagt den 14 april 2021
 • Biträdande fastighetschef

  Fastighetsavdelning består i nuläget av fastighetsförvaltare, hyresadministratör, ekonom, projektledare samt drifttekniker med egen arbetsledare. En viktig del av arbetet är att tillsammans med övriga förvaltningar arbeta efter den plan för verksamhetslokaler som finns. Andra uppdrag är att vidareu...
  Tillagt den 13 april 2021
 • Förskollärare

  Som förskollärare på Bolmsö får du ansvar för den pedagogiska planeringen, genomförandet och dokumentationen. Du leder vårt arbete för att skapa glädje och nyfikenhet för läroplanens mål och genomförande. Du är väl förtrogen med läroplanens mål, barnkonventionen samt att integrera dessa mål i barnen...
  Tillagt den 13 april 2021
 • Undersköterska till nattpatrullen

  Nattpatrullen i Ljungby jobbar i ett stort geografiskt område då de nattetid täcker hela vår kommun. De har sin grupplokal på Särskilda boendet Ljungberga och utgår därifrån. Sex personal tjänstgör per natt och kopplat till natten finns tre bilar. Förutom planerade omsorgsbesök svarar och åker Nattp...
  Tillagt den 13 april 2021
 • Sektionschef mot personlig assistans

  I tjänsten ingår att leda och fördela arbetet i tre större delar, budget, arbetsmiljö och personalfrågor, handleda personal i verksamhetsfrågor.
  Tillagt den 13 april 2021
 • Sektionschef hemtjänst

  Som sektionschef arbetar du tillsammans med övriga kollegor i förvaltningens verksamhet. Du ansvarar för att omsorgstagarna får rätt insatser och har kommunikation med omsorgstagare, närstående och övriga professioner. Du kommer att ansvara för verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi, personalbemanning/ ...
  Tillagt den 13 april 2021
 • Vikarierande sektionschef hemtjänst

  Som vikarierande sektionschef arbetar du tillsammans med övriga kollegor i förvaltningens verksamhet. Du ansvarar för att omsorgstagarna får rätt insatser och har kommunikation med omsorgstagare, närstående och övriga professioner. Du kommer att ansvara för verksamheten, arbetsmiljön, ekonomi, pers...
  Tillagt den 13 april 2021
 • Undersköterska/vårdbiträde Åbrinken

  Som omsorgspersonal på Åbrinken hjälper du omsorgstagarna med deras dagliga behov på boendet. Arbetsuppgifter som utförs är omvårdnadsuppgifter, hjälp/medverkan vid aktiviteter, dokumentationsarbete mm. Du kommer ha nära samarbete med dina arbetskollegor men även vissa individuella arbetsuppgifter. ...
  Tillagt den 13 april 2021
 • Fritidspedagog/Fritidslärare

  Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem. Under skoltid följer man även en klass och har ansvar för vissa aktiviteter (FA) då vi har samlad skoldag. I arbetet ingår även att driva utvecklingsområden för fritidshemmet utefter målen i LGR 11.
  Tillagt den 12 april 2021
 • Fritidspedagog/Fritidslärare

  Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem. Under skoltid följer man även en klass och har ansvar för vissa aktiviteter (FA) då vi har samlad skoldag. I arbetet ingår även att driva utvecklingsområden för fritidshemmet utefter målen i LGR 11.
  Tillagt den 12 april 2021
 • Kock till kostavdelningen/Kungshögskolan

  Vi har nu en utmanande tjänst som kock för specialkoster ledig. Placeringen är på Kungshögskolans centralkök i Ljungby. Köket tillagar ca 1700 luncher/dag varav en stor del distribueras varma till andra förskolor och skolor. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen och är...
  Tillagt den 9 april 2021
 • Lärare i ekonomiämnen,

  Tjänsten innebär undervisning i ekonomiämnen samt entreprenörskap. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 9 april 2021
 • Lärare i NO-ämnen/annat ämne

  Tjänsten innebär undervisning på Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ (IMA). Detta kan också komma att kombineras med viss undervisning på nationella program. På IMA arbetar vi med individanpassad undervisning i små grupper och i tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 9 april 2021
 • Lärare till sommarskola i En/ Ma/ Sv/SVA

  Sunnerbogymnasiets sommarskola är en frivillig undervisning för elever som har svårighet att nå målen för utbildningen. Elever som under vårterminen går i åk 1-3 (för åk 3-elev krävs beslut om förlängd kurs) erbjuds tre veckors studier under sommarlovet. På sommarskolan studerar eleven ett eller max...
  Tillagt den 9 april 2021
 • Personlig assistent

  Vård, omvårdnads och pedagogiskt arbete. Vara brukarens förlängda arm, både i och utanför hemmet. Tjänsten innebär tjänstgöring på vardagar samt helger med sovande jour.
  Tillagt den 8 april 2021
 • Förskollärare

  Vi söker dig som är positiv, flexibel och engagerad och vill arbeta med utbildning och undervisning i förskolan. I ditt uppdrag ingår att stärka och synliggöra barns lärande och utveckling, samt planering, utvärdering, dokumentation och utvecklingsarbete. Förutom språkutvecklande arbetssätt, arbetar...
  Tillagt den 8 april 2021
 • Undersköterska hemtjänst Hångers/Åvallen

  I hemtjänsten Hångers/Åvallen hjälper du omsorgstagare i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem och få en meningsfull vardag. Inom hemtjänsten arbetar vi teambaserat i ett arbetslag, men det innebär också att...
  Tillagt den 8 april 2021
 • Koordinator

  Vi söker dig som vill arbeta i och utveckla Fokus 2.1-projektet och arbeta operativt med individer, med olika bakgrunder och olika tankar om framtiden, som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Stor del av din tjänst är att hitta nyckeln och förtroendet hos deltagarna och stötta dem till ett arbet...
  Tillagt den 8 april 2021
 • Lärare i grundskolans tidigare år 1-3

  Vi söker dig som vill undervisa på Hjortsbergskolan. I tjänsten ingår klasslärarskap där du planerar, genomför och följer upp din undervisning tillsammans med kollegor. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
  Tillagt den 6 april 2021
 • Vik. Vaktmästare till fastighetsavdelningen

  Vi söker en vaktmästare som kan stötta våra driftkillar med till exempel öppna åt hantverkare. Du kommer också att arbeta med div mindre underhållsarbeten. Hantering av sopor, mindre målningsarbeten och mindre snickeriarbeten. Byte av ljuskällor med mera inom våra fastigheter. I tjänsten ingår ock...
  Tillagt den 1 april 2021
 • Lärare i åk 7-9 svenska/En

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenska och engelska i åk 7-9 på Kungshögsskolan. I tjänsten ingår mentorskap.
  Tillagt den 1 april 2021
 • Lärare grundskolans tidigare år 4-6

  Vi söker en lärare till mellanstadiet. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten och skapa förutsättningar för att arbeta mot målen i...
  Tillagt den 1 april 2021
 • 2 Lärare grundskolans tidigare år 4-6

  Vi söker två stycken lärare till mellanstadiet. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten och skapa förutsättningar för att arbeta mo...
  Tillagt den 1 april 2021
 • Kanslichef

  Hos oss får du ett självständigt och spännande arbete där du jobbar nära både politik, kommundirektör och verksamhet. Du ansvarar för kansliets olika verksamheter och har budget-, personal- och verksamhetsansvar. Avdelningen består idag av 11 medarbetare fördelat på fem enheter varav två har ansvari...
  Tillagt den 1 april 2021
 • Administratör

  Arbetet som administratör uppfyller flera viktiga funktioner i vår verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär bland annat: - handläggning och registrering av inkommande/utgående post - information och service till allmänheten och dina kollegor - övrigt administrativt arbete Tjänsten ligger direkt und...
  Tillagt den 31 mars 2021
 • Lärare tidigare åren åk 1-3

  Vi söker en klasslärare/mentor till årskurs 1 på Stensbergskolan. Tillsammans med övriga pedagoger planerar du och utvecklar arbetslagets arbetssätt och vår gemensamma värdegrund.
  Tillagt den 30 mars 2021
 • Lärare i grundskolans tidigare år 4-6

  Vi söker dig som är lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6. I tjänsten ingår ett mentorskap där du planerar, genomför och följer upp undervisningen. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du ser betydelsen av differe...
  Tillagt den 30 mars 2021
 • Lärare i grundskolans tidigare år 1-3

  Vi söker dig som är lärare med behörighet för undervisning mot åk 1-3. I tjänsten ingår ett klasslärar-/mentorskap där du planerar, genomför och följer upp undervisningen. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du ser betydelsen...
  Tillagt den 30 mars 2021
 • Speciallärare

  Vi söker dig som är speciallärare med behörighet för undervisning mot åk f-6. I ditt uppdrag som speciallärare är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska, kurator m.fl. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig ...
  Tillagt den 30 mars 2021
 • 1:e bistånds/LSS handläggare

  Som 1:e bistånds-LSS handläggare har du en viktig funktion för samordning och kvalitet inom myndighet omsorg. Du kommer även vara med att utveckla kvaliteten av verksamheten i samråd med chef. Du kommer att jobba nära sektionschef och vara ett stöd för både chef och för handläggare. Du kommer att s...
  Tillagt den 26 mars 2021
 • Vikarierande driftchef till Bredemads avfallsanläggning

  Vi erbjuder ett utåtriktat och ansvarsfullt arbete i en liten organisation där avfall hanteras med både en bemannad återvinningscentral och deponi. Rollen innebär att hantera frågor inom ett brett och skiftande område. Som vikarierande driftchef kommer du att ansvara för att leda och fördela det dag...
  Tillagt den 26 mars 2021
 • Studentferiearbetare

  Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie - Tjänstgöring i informationsdisk, bokuppsättning, mediehantering. Stora möjligheter att självständigt planera och genomföra aktiviteter, exempelvis berättande för barn eller digitalt bokkafé. Du är mån om ett gott bemötande och uppskattar omväxling. ...
  Tillagt den 23 mars 2021
 • Lokalvårdschef

  Som lokalvårdschef har du tillsammans med arbetsledare personalansvaret för kommunens anställda lokalvårdare, ungefär 70 personer samt timanställda. Du ansvarar för planering, kostnadsberäkning och schemaläggning. Tjänsten innebär att upprätthålla och kvalitetssäkra att rätt städmetod används på res...
  Tillagt den 22 mars 2021
 • 2 st Lärare i fritidshem

  Vi söker 2 fritidslärare som vill arbeta i fritidshem på Stensbergskolan. Våra fritidspedagoger samverkar också i klass under skoltid. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten utifrån läroplanen, följa upp och utvärdera arbetet. Det ingår också att tillsammans ...
  Tillagt den 16 mars 2021
 • Vaktmästare

  Bolmsö förskola och skola ligger naturskönt mitt på Bolmsö. De verksamheter som finns är förskola, fritidshem och grundskola F-åk 6. Då Bolmsö skola är en liten enhet med ca 30 elever och ca 15 barn på förskolan är tjänsten delad mellan 70% vaktmästare och 30% pedagogiskt arbete. I vaktmästartjänste...
  Tillagt den 4 mars 2021
 • Sommarvikarier inom vård och omsorg

  Vi söker sommarvikarier inom äldreomsorgen till särskilt boende, hemtjänst och nattpatrull. Vi söker också sommarvikarier inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning till personlig assistans, ledsagning, boendestöd, boenden och psykiatrin. Arbetsuppgifter för personer med funktionsnedsättni...
  Tillagt den 15 december 2020

Kommentera