titelbild

Lediga jobb

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt i det webbformulär som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster 

 • Rektor till Sunnerbogymnasiet

  Du kommer att ansvara för planering, personal och ekonomi för verksamheterna inom bygg- och anläggningsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, el- och energiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och språkintroduktionen (i samband med denna rekrytering ser vi över rektorernas ansvarsområ...
  Tillagt den 7 december 2022
 • Demenssjuksköterska

  Demenssjuksköterskans konsultativa uppdrag är att b la erbjuda ett hembesök efter remiss inkommit från Regionen. Arbeta rådgivande, stödjande, vägledande, handledande och kompetenshöjande. Arbetet innebär också att medverka i flera nätverk och genomföra utbildningar till personal och anhöriga. Du dr...
  Tillagt den 6 december 2022
 • Sjuksköterskestuderande som usk i hemsjukvården

  Som resursundersköterska i Ljungby kommun har du en varierande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö både i ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med sjuksköterskorna stötta dem i deras vardagliga arbetsuppgifter. Rekryteri...
  Tillagt den 6 december 2022
 • Receptionist/växeltelefonist

  Du kommer att arbeta i kommunhusets reception/växel där du tar emot besök samt telefonsamtal för att svara på deras frågor och guidar dem vidare för rätt hjälp.
  Tillagt den 5 december 2022
 • Lärare fritidshem

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshem/ fritidspedagog i fritidshem på Vittaryds skola. Ditt huvudsakliga uppdrag är kopplat till fritidshemmet där du tar ansvar för att planera och genomföra verksamhet/aktiviteter som för barnen närmare måluppfyllelse utifrån läroplanen. Du och dina k...
  Tillagt den 5 december 2022
 • Rektor till Hjortsbergskolan

  Skolområdet leds av en verksamhetschef och rektorerna arbetar i ett delat ledarskap och tar ansvar för helheten på skolan. Skolan leds för närvarande av två rektorer men eftersom vi bygger en ny 7-9 skola (Hjortsberg 7-9) som ska stå klar ht 2024 så kommer det i framtiden bli fler rektorer som ska a...
  Tillagt den 5 december 2022
 • Rektor till Kungshögsskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som rektor på Kungshögsskolan med ansvar för särskola och grundskola 4-9. De tre rektorerna utgör ett ledarlag som utöver sitt eget ansvar tar ett gemensamt ansvar för skolans och verksamhetens utveckling. Du kommer att ha ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. ...
  Tillagt den 5 december 2022
 • Rektor till Byagårdens och Rydgatans förskolor

  Ljungbys kommunala förskolor har som mål att våra barn skall få kunskaper och färdigheter som förbereder dem för ett fungerande vuxenliv. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och följa tidens gång. Vi vill kombinera förskolans erfarenhet och kompetens med ett nytt och modernt tankesätt. Alla barn...
  Tillagt den 5 december 2022
 • Vårdare till LSS-boende

  Stort fokus ligger på att göra vardagen hanterbar och skapa förutsägbarhet för de som bor på boendet. Pedagogiskt, coachande och motiverande arbetssätt. En del omvårdnadsarbete förekommer, tex vid dusch, toabesök mm. Stor vikt läggs vid samarbete för att göra brukarnas vardag och personalens arbetsm...
  Tillagt den 2 december 2022
 • Personlig assistent

  Arbetet som personlig assistent innebär vård, omvårdnads och pedagogiskt arbete. Vara brukarens förlängda arm, både i och utanför hemmet. Tjänsten är vaken natt med möjlighet att kombinera dag och natt i schema.
  Tillagt den 2 december 2022
 • Undersköterska Hångers hemtjänst

  Arbetsgruppen Hångers består förnärvarande av ca. 25 medarbetare som utgår från den gemensamma grupplokalen på Åsikten i Ljungby. Hångers hemtjänst utför insatser inom Ljungby stad varpå vi använder oss av cykel eller elcykel för att förflytta oss mellan omsorgstagarna. Tjänstgöring dag/kväll och he...
  Tillagt den 2 december 2022
 • Resurs/Studiehandledare på SFI

  I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för inslussgrupp på SFI. I inslussgruppen börjar de elever som är nya på SFI och får under några veckor bland annat möjlighet att lära sig grunder i det svenska språket samt datorvana. Även inledande kartläggningar görs för att se vilken nivå som eleverna ska gå...
  Tillagt den 1 december 2022
 • Lärare i grundsärskolan åk 7-9 NO/SO,

  I tjänsten ingår undervisning i framför allt NO och SO i grundsärskolans åk 7-9. Även undervisning i enskild undervisningsgrupp kan bli aktuellt. Klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
  Tillagt den 1 december 2022
 • Elevassistent

  Vi söker nu dig som vill arbeta som elevassistent med en elev på högstadiet i enskild undervisningsgrupp.
  Tillagt den 1 december 2022
 • Förskollärare

  Nu söker vi dig som är förskollärare och som vill vara med och utveckla framtidens förskola i Agunnaryd. Vi söker dig som särskilt trivs med att driva utveckling och som ser möjligheter i att vara med och utveckla vårt samarbeta med Agunnarydsstiftelsen, som är ett utmärkt forum för att visa vad e...
  Tillagt den 1 december 2022
 • Köksbiträde, Kostavdelningen/Åbyskolan

  Vill du jobba med den viktiga skolmaten? Vi har nu en ledig tjänst på Åbyskolans kök i Lagan. Köket tillagar och serverar ca. 400 luncher/dag. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen och är ett av avdelningens 29 kök. Arbetsuppgifterna består av salladsberedning, enkl...
  Tillagt den 30 november 2022
 • Vikarierande kommunikatör

  Vi söker dig som vill arbeta med kommunikation i stora såväl som mindre projekt, med både strategiskt och operativt arbete, som innefattar allt från intranät och webb till trycksaksproduktion och rådgivning. Som kommunikatör på Ljungby kommun gör du skillnad varje dag. Du kommer att tillhöra kommuni...
  Tillagt den 28 november 2022
 • Avdelningschef för administration och säkerhet

  Hos oss får du ett självständigt och spännande arbete där du jobbar nära både politik, kommundirektör och verksamhet. Du ansvarar för avdelningens olika verksamheter och har budget-, personal- och verksamhetsansvar. Utöver chefen består avdelningen idag av 14 medarbetare med stor kompetens inom resp...
  Tillagt den 25 november 2022
 • Sektionschef LSS och SoL Socialförvaltningen

  Vi söker dig som i rollen som sektionschef vill leda verksamheten och ta det övergripande ansvaret för avlösarservice, ledsagning, verksamheten för stödfamiljer samt för kontaktpersoner inom verksamheten för LSS och SOL. Som sektionschef arbetar du tillsammans i ett team om 12 sektionschefer, 3 sa...
  Tillagt den 25 november 2022
 • Speciallärare

  I arbetsuppgifterna ingår att undervisa, hjälpa och stödja elever på våra program, såväl nationella som introduktionsprogram. Undervisningen sker efter instruktioner från ordinarie undervisande lärare men kan också innebära att hjälpa till i klassrumsundervisningen. Tillsammans med skolans övriga pe...
  Tillagt den 24 november 2022
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare hos oss på Byagårdens förskola där du kommer att undervisa och organisera aktiviteter för barn i förskoleåldern. Vi söker en förskollärare som har vana av att leda sina kollegor, en spjutspets. En förskollärare med ett pedagogiskt synsätt som förenar pr...
  Tillagt den 15 november 2022
 • Hej Fantastiska Sjuksköterska!

  Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköte...
  Tillagt den 19 september 2022

Kommentera