titelbild

Lediga jobb

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt i det webbformulär som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster 

 • HR-specialist

  Vi kan lova dig ett riktigt stimulerande och omväxlande jobb. Du kommer bli en av åtta HR- specialister/strateger på vår centrala HR-avdelning. Till HR-avdelningen hör också sex lönespecialister och en friskvårdssamordnare, alla med HR-chefen som närmsta chef. HR-avdelningens uppdrag är att med god...
  Tillagt den 29 september 2020
 • Musiklärare

  Vi söker nu en gymnasielärare i musik. Tjänsten avser undervisning i musik på gymnasieskolans musikprofil, individuellt val och i musik på grundskolenivå på IMSPR. En del av tjänsten är också musikundervisning på en av Ljungbys grundskolor. Din programtillhörighet är samhällsprogrammet. I tjänsten ...
  Tillagt den 29 september 2020
 • Lärare i musik åk 4-9

  Vi söker dig som vill arbeta som musiklärare i årskurserna 4-9. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten och skapa förutsättningar f...
  Tillagt den 29 september 2020
 • IKT-utvecklare till barn- och utbildning

  Som IKT-utvecklare arbetar du för barn och utbildningsförvaltningen, från förskola till vuxenutbildningen. Du arbetar i en lärande organisation. Du planerar och driver förvaltningens övergripande projekt vilka kan rikta sig till en eller flera verksamheter. Du samverkar också med andra förvaltningar...
  Tillagt den 29 september 2020
 • Lärare till grundskolans tidigare år

  Vi söker dig som är behörig grundskollärare mot tidiga år och vill arbeta med elever tillsammans i ett nära samarbete med andra lärare och personal på Angelstads skola. Du kommer till en skola som präglas av lärare med ett stort engagemang för undervisning och elevens måluppfyllelse. Skolans lärare ...
  Tillagt den 28 september 2020
 • Lärare i Svenska och Engelska

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare i svenska och engelska. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i ämnesgrupp. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 28 september 2020
 • Energi- och klimatrådgivare/Fastighetsförvaltare

  Energi- och klimatrådgivaren/Fastighetsförvaltaren ingår i avdelningens förvaltningsgrupp. I rollen har du ansvar för kommunens rådgivning till allmänheten i form av företag och privatpersoner gällande den statsfinansierade energi- och klimatrådgivningen. Du ansvarar även för förvaltningen av fastig...
  Tillagt den 24 september 2020
 • Lärare grundskolans tidigare år

  Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i F-6 i Hamneda. Tjänsten är under läsåret 2020/2021 som klasslärare i åk 1-2, men kan även komma att omfatta undervisning i andra klasser. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. ...
  Tillagt den 11 september 2020
 • Fastighetschef

  Du kommer att ansvara för vår fastighetsavdelning som består av fastighetsförvaltare, hyresadministratör och ekonom samt avdelningens projektledare och drifttekniker med egna arbetsledare. Tillsammans med din driftchef och projektchef har du det övergripande personal-och budgetansvaret. En viktig ...
  Tillagt den 11 september 2020
 • Lärare på byggprogrammet, måleri

  Vi söker nu en lärare i yrkesämnen till utbildningen på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri. Tjänsten avser undervisning i måleri i samtliga årskurser på programmet. I tjänsten ingår även andra vanliga arbetsuppgifter som tex mentorskap. Din organisatoriska hemvist är Byggprogrammet.
  Tillagt den 9 september 2020
 • Exploateringsingenjör

  Avdelningen ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet och plangenomförande. Avdelningen ansvarar dessutom för kommunens mät- och kartverksamhet med framställning och underhåll av kommunens stomnät och primärkartverk samt medverkar med förrättningsförberedelser vid fastighetsbildning. I Ljungb...
  Tillagt den 25 augusti 2020
 • Sjuksköterska/Distriktsköterska

  Trivs du när du får arbeta i frihet under ansvar? Att självständigt planera din arbetsdag med varierande arbetsuppgifter? Vill du ha ett arbete som passar livspusslet och känna arbetsglädje? Hemsjukvården genomgår just nu flertalet positiva förändringar. Vi genomför ett arbete för att säkerhetsstä...
  Tillagt den 13 juli 2020
 • Examensarbete

  Ljungby kommun ger nu dig som student möjlighet att göra examensarbete i samarbete med flera av kommunens förvaltningar och bolag oavsett vilken utbildning du läser. Vad behöver vi av dig? För att göra examensarbete i Ljungby kommun ska du på ett tydligt sätt beskriva din idé. Du som student an...
  Tillagt den 11 mars 2020
 • Examensarbete för förbättrad robusthet i kommunens byggnader

  Examensarbete för förbättrad robusthet i kommunens byggnader Ljungby kommun äger ett stort antal byggnader för alla kommunala verksamheter, till exempel förskolor, bibliotek, gymnasium, grundskolor, särskilda boenden, kulturbyggnader och kontorsarbetsplatser. Dessa byggnader behöver vara driftsäkra...
  Tillagt den 13 februari 2020

Kommentera