titelbild

Lediga jobb

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt i det webbformulär som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten. Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

 

 • Lärare senare åren i matematik

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i matematik i åk 7-9 på Kungshögsskolan. I tjänsten ingår klassföreståndarskap och vikarieanskaffning.
  Tillagt den 17 april 2019
 • Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9 på Kungshögsskolan i kombination med ett annat ämne. I tjänsten ingår klassföreståndarskap.
  Tillagt den 17 april 2019
 • Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-9

  Vi söker dig som vill undervisa i trä och metallslöjd i årskurs 3-9. I tjänsten ingår även undervisning av elever som kommer från andra skolor i kommunen. Du har ett nära samarbete med läraren i textilslöjd och kommer att ha huvudansvar för trä- och metallslöjden. Mentorskap på högstadiet kan bli ak...
  Tillagt den 16 april 2019
 • Socialsekreterare försörjningsstöd

  Arbetet innebär myndighetsutövning i form av utredning, beslut och uppföljning kring försörjningsstöd. Verksamheten ansvarar för att ta emot ansökningar om försörjningsstöd i kommunen. Vi utreder rätten till försörjningsstöd och gör tillsammans med klienten upp en handlingsplan för att hen ska bli ...
  Tillagt den 12 april 2019
 • Lärare i industriämnen inom vuxenutbildning

  Vi söker dig som vill undervisa i industriämnen inom vuxenutbildning. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i ämnesgrupp. I tjänsten ingår undervisning och ett mentorskap för klass.
  Tillagt den 12 april 2019
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Bergalyckans förskola i Lagan.
  Tillagt den 12 april 2019
 • 3 st Lärare i fritidshem

  Du ingår i fritidshemmens arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas mot målen i läroplanen. Vi ser gärna att du har ett intresse för It-teknikens möjligheter i arbetet och du bör ha kunskap om hur datorn och iPad kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamhe...
  Tillagt den 11 april 2019
 • Timvikarier till bemanningen

  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Inom omsorgen arbetar vi med personer inom LSS och psykiatri, inom boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, boendestöd, personlig assistans och ledsagning. Du kommer att arbeta dag/kväll...
  Tillagt den 11 april 2019
 • Personlig Assistent

  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent till en manlig brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatsen är i centrala Ljungby. För tjänst hos brukaren söker vi två personer, till ett vikariat på 70% from 2019-05-01 tom 2019-10-31 med möjlighet ...
  Tillagt den 11 april 2019
 • Ungdomskoordinator

  Vill du arbeta med att operativt kartlägga, planera, genomföra aktiviteter och följa upp ungdomar 16-24 år? Vi söker just nu ungdomskoordinatorer i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun! Ungsam är ett samverkansprojekt mellan kommunerna. En av projektets avsikter är att, då det är lämpligt, arbet...
  Tillagt den 10 april 2019
 • Rektor tillika förskolechef till Agunnaryd/Hamneda enheten

  Ledningsmässigt ingår Agunnaryd/Hamneda enheten i skolområde öster/norr. Skolområdet leds av en skolområdeschef tillsammans med rektorer och förskolechefer som arbetar i ledarlag. Som rektor driver du ett målinriktat utvecklings- och uppföljningsarbete och ansvarar för ekonomi, personal och arbetsmi...
  Tillagt den 10 april 2019
 • Lärare tidigare åren

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i grundskolans tidigare årskurser. Tjänsten innebär specialundervisning 50% och resterande 25% kommer du att undervisa i åk 3
  Tillagt den 8 april 2019
 • Förskollärare/samordnare

  Tjänsten består av 75 % förskollärartjänst och 25 % samordnare. Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arb...
  Tillagt den 8 april 2019
 • Lärare åk. 1-6

  Vi söker dig som vill undervisa i antingen åk 1-3 eller åk 4-6 på Hjortsbergskolan. I tjänsten ingår ett delat klasslärarskap där du planerar, genomför och följer upp din undervisning. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
  Tillagt den 5 april 2019
 • Lärare i musik åk 2-6

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i musik i åk 2-6. Undervisning i svenska kan ingå i tjänsten. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6, men även undervisa i musik i lägre årskurser. Delat mentorskap ingår och möjligen kommer en mindre del av tjänsten under läsåret 19/20 att vara resurstjänst.
  Tillagt den 4 april 2019
 • Lärare tidigare åren med försteläraruppdrag

  Vi söker till Lidhultsskolan en särskilt yrkesskicklig lärare, som kommit långt i sin profession och är intresserad av att fortsätta utveckla sin yrkesroll, vilket direkt ska gagna eleverna. I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare i allmän...
  Tillagt den 2 april 2019
 • Lärare tidigare åren Sva

  Tjänsten innebär undervisning i SVA från förskoleklass till årskurs 6. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Det kan vara aktuellt med ett klassförståndarskap/mentorskap i tjänsten.
  Tillagt den 2 april 2019
 • Lärare tidigare åren

  Vi söker dig som är examinerad lärare med behörighet/legitimation, att undervisa på mellanstadiet, helst även lågstadiet. Du har behörighet att undervisa i en bredd av ämnen varav svenska, matematik, SO och engelska är särskilt viktiga för oss. Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 1-7...
  Tillagt den 2 april 2019
 • Lärare åk 1-3 lågstadiesatsning

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i årskurs 1-3. Vi har genom lågstadiesatsningen fått möjlighet att öka bemanningen av pedagoger eller intresserade blivande pedagoger på vårt lågstadium. I första hand är arbetet inriktat mot att vara lärare, men vi kan även tänka oss andra arbetsinsatser inom...
  Tillagt den 2 april 2019
 • Lärare 1-7 med läs- och skrivinlärning

  Vi söker dig som vill undervisa i åk. 1-6 på Lidhultskolan. I tjänsten ingår ett klassförståndarskap/mentorskap där du planerar, genomför och följer upp undervisningen. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
  Tillagt den 29 mars 2019
 • Lärare i En/Ma/Sv/Sva till lovskola

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i ovanstående ämnen på Sunnebogymnasiets lovskola. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar undervisningen utifrån de val eleverna har gjort. Undervisningen organiseras i grupper och varje elev får individuell handledning av sin lärare....
  Tillagt den 26 mars 2019
 • Exploateringsingenjör

  Avdelningen ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet och plangenomförande. Avdelningen ansvarar dessutom för kommunens mät- och kartverksamhet med framställning och underhåll av kommunens stomnät och primärkartverk samt medverkar med förrättningsförberedelser vid fastighetsbildning. I Ljungb...
  Tillagt den 25 mars 2019
 • SVERIGES VIKTIGASTE JOBB!

  DITT JOBB ÄR VIKTIGT Ditt jobb är att ge omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från omsorgstagarens individuella behov för en god livskvalitet. I allt vårt arbete utgår vi från individens förmågor och resurser, med fokus på att stödja den enskilde i att upprätthålla sitt oberoende. Så här ...
  Tillagt den 14 mars 2019
 • Exploateringschef

  Som exploateringschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. Ditt ledarskap är operativt i daglig verksamhet och du coachar medarbetare till att lösa problem och tackla komplexa ärenden. Du är chef för ett team om cirka ...
  Tillagt den 5 mars 2019
 • Vill du ha sommarens viktigaste jobb?

  Vårt jobb inom vård och omsorg innebär att underlätta för människor i vardagen. Du finns där för någon som behöver din hjälp. Det gör också att du går hem från jobbet med känslan av att göra nytta. Du blir en viktig och betydelsefull person. Sommarjobb du kan ansöka om finns inom våra verksamheter ...
  Tillagt den 20 december 2018
 • Sjuksköterska/Distriktssköterska

  Som sjuksköterska i Ljungby kommun har du en varierande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö både i ordinärt och särskilt boende. Som nyanställd finns även möjlighet till en mentor. Arbetet innebär bla. läkemedelshantering, varierande medicintekniska uppgifter, b...
  Tillagt den 18 december 2018
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

  Idag är vi en grupp på fyra fysioterepeuter/sjukgymnaster som vill bli fler. Vi söker nu legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster för arbete inom kommunal rehabilitering. Är du en positiv person som gillar teamarbete men även att arbeta självständigt? Då erbjuder vi dig ett givande arbet...
  Tillagt den 19 november 2018
 • Arbetsterapeut

  Vi söker arbetsterapeut inom kommunal rehabilitering då vi kommer att få förändringar i vår arbetsgrupp då medarbetare kommer att gå på föräldraledighet och då vi genomfört förändringar runt vårt arbetssätt. Patientgruppen är bred och har stort behov av rehabilitering i hemmet. Arbetet innebär b...
  Tillagt den 19 november 2018

Kommentera