titelbild

Lediga jobb

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt i det webbformulär som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster 

 • Lärare i spanska åk 8-9

  Astradskolan är en F 9 skola i Ljungby tätort. Skolans personal arbetar tillsammans för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna att de lyckas med sina studier. Astradskolan arbetar med heltidsmentorer i åk 7-9. Vi söker dig som vill undervisa i spanska ...
  Tillagt den 22 september 2023
 • Administrativ handläggare till Bemanningsenheten

  Tjänsten innebär arbete med administrativa uppgifter i Socialförvaltningens Bemanningsenhet. Som administrativ handläggare tar du emot och tillsätter beställningar för korttidsfrånvaro. Planerar för tillfälliga uppdrag och tillsätter personal. Du rekryterar vikarier samt genomför informations och u...
  Tillagt den 22 september 2023
 • Undersköterska, Vårdbiträde till Ryssby Hemtjänst

  Du arbetar i team med sektionschef, biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut samt arbetsterapeut med omsorgstagaren i fokus. Grupplokalen är belägen i Ryssby samhälle och vi arbetar i tvillingskap mellan Ryssby, Södra Ljunga och Lagans hemtjänstgrupper. Vi använder cykel eller bil som färdm...
  Tillagt den 22 september 2023
 • Controller/ekonom

  På barn- och utbildningskontoret är vi ett härligt gäng med bra samarbeten och god teamkänsla. Nu söker vi dig som vill arbeta som controller/ekonom hos oss på barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun. I framtiden kommer du även att stödja andra förvaltningar i kommunen vid behov. Vi erb...
  Tillagt den 21 september 2023
 • Barnskötare

  Som barnskötare är du med och medverkar i undervisning och utbildning. Kommunikationen med vårdnadshavarna samt deltagande i kommungemensamma utbildningar är viktiga arbetsuppgifter.
  Tillagt den 19 september 2023
 • Systemutvecklare

  I rollen som systemutvecklare kommer du vara med och driva den digitala utvecklingen inom hela Ljungby Kommun. Tillsammans med övriga från IT-avdelningen identifierar du problem, utmaningar men också lösningar och förbättringar med hjälp av digitala verktyg eller utveckling. För att vara framgångsri...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Kurator till Central elevhälsa

  Som kurator samverkar du med skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer, rektorer och övrig personal på skolan samt externa aktörer. Arbetet som kurator ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet innebär bland annat: att bidra till att skapa goda lärmiljöer, att ge handledning och ko...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Förskollärare

  Som förskollärare är du med och leder det pedagogiska arbetet på förskolan. Du har ett stort ansvar för undervisningen samt det systematiska kvalitetsarbetet. Kommunikationen med vårdnadshavarna samt deltagande i kommungemensamma utbildningar är viktiga arbetsuppgifter.
  Tillagt den 15 september 2023
 • Förskollärare

  Som förskollärare är du med och leder det pedagogiska arbetet på förskolan. Du har ett stort ansvar för undervisningen samt det systematiska kvalitetsarbetet. Kommunikationen med vårdnadshavarna samt deltagande i kommungemensamma utbildningar är viktiga arbetsuppgifter.
  Tillagt den 15 september 2023
 • VA- och renhållningsadministratör

  Vi söker en ny medarbetare till VA- och renhållningens kundtjänst som administrerar, handlägger och ger service till våra kunder. Du samt två kollegor har daglig kontakt med kunderna och är oftast första personen i vår organisation som de kommer i kontakt med. I tjänsten ingår kundservice på telefo...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Administrativ samordnare för äldreomsorgen

  På Ljungsätra särskilda boende arbetar vi med medborgaren i fokus. Vi arbetar för ett tillitsbaserat förhållningssätt. Vi arbetar för delaktighet och vi är stolta i det vi gör. Din roll som administrativ samordnare innebär att planera den dagliga bemanningen . Du ska vara ett stöd i verksamheten ha ...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Undersköterska till Ljungsätra

  På Ljungsätra särskilda boende hjälper du omsorgstagare i deras vardag. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i det dagliga livet. Vi arbetar för att se det friska och ska arbeta utefter ett salutogent synsätt. Vara inspirerande och motiverade. I arbetsuppgifterna ingår att vara kontakt...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Utvecklingsinriktad Samordnare Bemanningsenheten, Socialförvaltningen

  Vill du vara med i vår spännande resa och få förmånen att utveckla Socialförvaltningens Bemanningsenhet? Vi söker en utvecklingsinriktad och driven Samordnare som, tillsammans med Sektionschefen, vill ta enheten till nästa nivå. Är det dig vi söker? För bästa omvårdnad och service behövs en flexibe...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Utvecklingsinriktad Sektionschef Bemanningsenheten, Socialförvaltningen

  Vill du vara med i vår spännande resa och få förmånen att leda, planera och utveckla Socialförvaltningens Bemanningsenhet? Vi söker en utvecklingsinriktad och driven sektionschefchef som vill ta enheten till nästa nivå. Är det dig vi söker? För bästa omvårdnad och service behövs en flexibel bemanni...
  Tillagt den 15 september 2023
 • Köksbiträde till Åsikten, Ljungby

  Vill du jobba med maten till de äldre? Vi har nu en ledig tjänst som köksbiträde. Tjänsten är ett längre vikariat på 75% med placering på Åsiktens restaurang i Ljungby. På detta äldreboende tillagas ungefär 140 luncher samt frukost och kvällsmat. Restaurangen är öppen för pensionärer och kommunanstä...
  Tillagt den 14 september 2023
 • Lärare i försäljning och service

  Vi söker nu en yrkeslärare till Försäljnings- och serviceprogrammet. Tjänsten avser undervisning i de yrkesämnen som finns på programmet. I tjänsten kan även andra vanliga arbetsuppgifter som t ex APL och mentorskap ingå. Din organisatoriska hemvist är Försäljnings- och serviceprogrammet.
  Tillagt den 13 september 2023
 • Socialsekreterare/Behandlare

  Du kommer att utföra stöd och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk. Vi arbetar både genom enskilda samtal och strukturerade familjebehandlingssamtal. Vi har också riktade föräldragrupper. Du är ansvarig behandlare för ett antal ungdomar och deras familjer. Du genomför oc...
  Tillagt den 12 september 2023
 • Ekonomihandläggare

  Huvudansvar för kommunens kundfakturor vilket bland annat innefattar filhantering, kravhantering och avstämning. Arbetet innehåller också arbete med leverantörsfakturor och annat ekonomiadministrativt arbete. I tjänsten ingår kundkontakter och även service mot andra avdelningar inom kommunen. Vi anv...
  Tillagt den 11 september 2023
 • Undersköterskor till Hångers hemtjänst

  Hemtjänsten utför insatser i den enskildes hem i syfte att skapa förutsättningar och möjligheter att kunna bo kvar i hemmet så länge detta är ett önskemål och en möjlighet. Insatserna ges för att underlätta den dagliga livsföringen och för att skapa en meningsfull vardag och ett värdigt liv. Att a...
  Tillagt den 11 september 2023
 • Undersköterska till Lagans hemtjänst

  Vill du gå hem från jobbet med känslan av att du har världens bästa jobb, att du känner dig stolt i din yrkesroll och med vetskapen om att du gjort något viktigt, att du gjort någon glad? Vill du känna dig inbjuden och delaktig, vara med och påverka det dagliga arbetet och utveckling på sikt? Vill d...
  Tillagt den 11 september 2023
 • Helgtjänstgöring på Särskilt Boende inom Äldreomsorgen

  Ljungby kommun ger nu möjligheten till två nya varianter av helgtjänstgöring och vi söker därför dig som i huvudsak vill arbeta helg på något av våra särskilda boenden inom äldreomsorgen. • Arbeta heltid, helg med en veckoarbetstid på 27 timmar! • Arbeta deltid helg/kväll om du studera eller har...
  Tillagt den 1 september 2023
 • Sjuksköterska kvälls- och nattjänst

  Är du sjuksköterska som trivs med att arbeta kväll och natt - då kan detta vara din möjlighet! Just nu finns möjligheten att bli en del i vårt team då vi behöver möta framtidens kommande utmaningar inom vården. Vi ska nu förstärka vårt team med placering kväll/natt. Som sjuksköterska kväll/natt a...
  Tillagt den 25 augusti 2023
 • Sjuksköterska inom LSS/Psykiatri Hemsjukvård

  Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköt...
  Tillagt den 25 augusti 2023
 • Ny möjlighet- Helgtjänstgöring inom Hemtjänst!

  För att säkra upp helgbemanning och stärka arbetsmiljön söker vi Dig som vill arbeta i huvudsak helgtjänstgöring inom Hemtjänsten, med majoriteten av arbetstiden förlagd på helgerna, dag/kväll. Som heltidsanställd arbetar du i snitt 27 timmar per vecka alternativt arbetar du ständig helg/kväll som ...
  Tillagt den 14 augusti 2023
 • Nya medarbetare till hemtjänsten i Ljungby kommun

  Du arbetar i team med biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut samt arbetsterapeut med våra omsorgstagare i fokus. Vi är indelade i olika hemtjänstområden i stad eller på landsbygd och vi använder cykel eller bil som färdmedel. Vi arbetar över gränserna inom de olika områdena. Vi har en c...
  Tillagt den 7 juli 2023
 • Hej Fantastiska Sjuksköterska!

  Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköt...
  Tillagt den 5 juli 2023

Kommentera