Stöd till föreningar

Ljungby kommun ger stöd och service till en mängd ideella föreningar. Här hittar du information, riktlinjer och ansökan för föreningsbidrag.

Bidrag till kultur-, idrotts- och hembygdsföreningar

Lokalt utvecklingsstöd

Bidrag till förening för funktionsnedsatta

Bidrag till pensionärsorganisation

Bidrag till social organisation

Kontakt

Kontakt

Kommentera