Stöd till föreningar

Ljungby kommun ger stöd och service till en mängd ideella föreningar. Här hittar du information, riktlinjer och ansökan för föreningsbidrag.

Bidrag till kultur-, idrotts- och hembygdsföreningar

Bidrag till pensionärsorganisation

Lokalt utvecklingsstöd

Stöd till handikapporganisation

Stöd till social organisation

 

Kontakt

Kontakt

Kommentera