titelbild

Stöd till föreningar

Ljungby kommun har en mängd olika stöd som går att söka av ideella föreningar. Oavsett om din förening driver en idrottsförening, kulturförening eller en annan typ av förening, finns det möjligheter. Föreningarna spelar en viktig roll i vårt samhälle och genom våra stöd bidrar föreningarna till än mer samhällsengagemang och till att skapa starkare och mer inkluderande samhällen. Här hittar du information, riktlinjer och ansökan för föreningsbidrag.
Bidrag till förening för funktionsnedsatta och patientföreningar

För vem?  Föreningar för funktionsnedsatta med verksamhet som främjar full delaktighet och jämlikhet i samhället för människor med funktionsnedsättning

Bidraget ska underlätta för föreningen att:

 • motverka isolering och ensamhet för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i
  samhället
 • stimulera för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter
 • minska/motverka vård/omsorgsbehov och andra samhällsinsatser

När?  Senast 1 juni.

Mer information om stödet

Bidrag till pensionärsförening

För vem? Ideell pensionärsförening

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet för att långsiktigt förbättra föreningens möjligheter att verka och utvecklas och bidra till ökad social aktivitet hos äldre.

När?  Senast 1 juni.

Mer information om stödet

Bidrag till social organisation

För vem? Organisationer som utför socialt arbete.

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar kommunens insatser inom olika verksamhetsområden

När? Senast 15 april.

Mer information om stödet

Hyresstöd

För vem?  Föreningar med minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år och genomfört minst 15 sammankomster för åldersgruppen under verksamhetsåret

Vad kan man söka om?  Lokalkostnader för barn- och ungdomsverksamheten.

När?  Sista ansökningsdatum 1 maj.
Från och med 2 maj fram till den 30 juni
halveras stödbeloppet.

Mer information om stödet

Ansök på Ljungby kommun - Hyresstöd (2024)

 

 

Investeringsstöd

För vem? Föreningar inom kultur, idrott och friluft.

Vad kan man söka om? Investeringsstödet är en delfinansiering av en investering som föreningen gör på en anläggning eller lokal som föreningen äger. Stödet kan sökas för inköp av betydelsefull utrustning till föreningens verksamhet.

När? Stödet kan sökas när som helst under året.

Mer information om investeringsstöd


Ansökan via  https://fri.ljungby.se 

Ledarutbildningsstöd

För vem? Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Vad kan man söka om?  Stöd för utbildning av ledare som är verksamma i föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

När?  När som helst under året, men senast 6 månader efter utbildningstillfället.

Mer information om stödet 

Ansök på: https://fri.ljungby.se

 

Lokalt aktivitetsstöd

För vem?  Föreningen med minst 10 medlemmar i åldrarna 7-25 år och genomfört minst 15 sammankomster för åldersgruppen under verksamhetsåret.

Vad kan man söka om?  Medel för att bedriva aktiviteten.

När?  Sista ansökningsdatum 25 februari för föregående hösttermin och 25 augusti för föregående vårtermin

Mer information om stödet

Ansök på https://fri.ljungby.se

 

Lokalt utvecklingsstöd

För vem?  Sockenråd, byalag, byförening, utvecklingsgrupp, bygdeförening eller samhällsförening om lokalt utvecklingsstöd

Vad kan man söka om? En förening som arbetar för bygdens eller ortens utveckling och dess attraktivitet

När?  Ansök senast: 31 maj

Mer information om stödet

Ansök på: https://fri.ljungby.se

 

Stöd till bygdegårdsföreningar

För vem? Bygdegårdsföreningar med minst 12 aktivitetstillfällen/år och äga sin lokal eller ha driftansvar för en lokal/anläggning.

Vad kan man söka om? Verksamhetsstödet för aktiviteter och uthyrning av lokal

När? Sista ansökningsdatum 1 maj. Från och med 2 maj fram till den 30 juni halveras stödbeloppet.

Mer information om stödet

Ansök på: https://fri.ljungby.se

 

Stöd till hembygdsföreningar

För vem?  Hembygdsföreningar

Vad kan man söka om? Bidrag för att bedriva verksamhet

När?  Senast 1 maj för helt stöd.  Från och med 2 maj fram till den 30 juni halveras stöd beloppet.

Mer information om stödet

Ansökan på https://fri.ljungby.se

 

Stöd till jubilerande förening

För vem?  De som är stödberättigade föreningar kan ansöka om stödet.

Vad kan man söka om?  50 år ges ett stöd på 5000 kronor

100 år ges ett stöd på 10 000 kronor

150 år ges ett stöd på 15 000 kronor

När?  Stödet kan sökas löpande under året.

Mer information om stödet

Ansökan på: https://fri.ljungby.se

 

Andra sätt till stöd

Boverkets Allmänna samlingslokaler

För vem? Ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Vad kan man söka om? Bygga nytt, bygga om och att förbättra tillgängligheten. En förutsättning för kommunalt stöd är att Boverket beviljar ansökan.  Lokalen ska vara lättillgänglig för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

När? Ansök senast: 1 maj. En ansökan till Boverket behöver kommunal förankring och medfinansiering

Mer information om stödet

Ansökan på Boverkets webbplats 

Leader Linné Småland

För vem? Ideella föreningar, bygdegårdsföreningar, intresseföreningar, företag och offentliga aktörer.

Projektstöd för: Lärande och kompetensutveckling, nya mötesplatser och aktiviteter, strategiska samarbeten och nya lösningar, utveckling av varor, tjänster och arbetssätt, attraktiva miljöer som ger bättre hälsa och välbefinnande.

När? Löpande under året

Mer information på Leader Linnés webbplats 

Ansökan på på Leader Linnés webbplats  

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

För vem?  Idrottsföreningar

Vad kan man söka om?

 • Idrottsytor eller som gör att ytan kan användas av fler barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning.
 • Sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor.
 • Fast eller större utrustning som är en del av idrottsytan där investeringskostnaden uppgår minst till ett halvt prisbasbelopp.
 • Förvaringsutrymme för idrottsutrustning.


När?  Löpande under året

Mer information på RFSUS webbplats

Ansökan via e-post smaland@rfsisu.se

Stöd till idrottsytor – mindre projekt

För vem? Idrottsföreningar som är medlemmar i
Riksidrottsförbundet

Vad kan man söka om?

 • Fler idrottsytor eller utformning som gör att ytan kan användas av fler
 • Sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av ytor.
 • Fast eller större utrustning som är en del av idrottsytan där investeringskostnaden uppgår minst till ett halvt prisbasbelopp.
 • Förvaringsutrymme för idrottsutrustning.

När? Löpande under året

Mer information Riksidrottsförbundets webbplats  

Ansök via idrottOnline

Kontakt

Kontakt

Kommentera