Du som vill bli god man eller förvaltare

Du som vill göra en insats för en medmänniska kan välja att bli god man eller förvaltare. Vi behöver gode män och förvaltare till personer som är i behov av ställföreträdare.

Uppdraget som god man eller förvaltare är en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället.

God man eller förvaltare kan få i uppdrag att hjälpa sin huvudman inom ett, två eller tre delar. Uppdraget anpassas efter huvudmannens behov och kan förändras under tiden. De tre delarna är:

 • Bevaka rätt
  vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till,
 • Förvalta egendom
  vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom,
 • Sörja för person 
  gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

Uppdragen varierar i svårighetsgrad och den som inte har haft uppdrag tidigare får alltid förfrågan om enklare uppdrag. Överförmyndarnämndens handläggare försöker alltid matcha god man och huvudman så att förutsättningarna för ett gott samarbete blir så goda som möjligt.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar. Du som vill bli god man eller förvaltare måste vara myndig, ha ett socialt engagemang, grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar och behärska det svenska språket i tal och skrift. Du får inte själv ha förvaltare.

Huvudmannen har kanske flera svårigheter som livet kretsar kring samtidigt och det är därför en stor fördel om du har erfarenhet av möten med människor i utsatta situationer eller med olika funktionsnedsättningar.

För att bli god man behöver du dessutom:

 • kunna sköta kontakter med olika myndigheter
 • kunna tillgodogöra dig information och anvisningar
 • vara ordningsam och strukturerad
 • uppträda på ett korrekt sätt gentemot din huvudman, anhöriga, myndighetspersoner och andra.
Hur görs lämplighetsutredningen?

När vi har fått en intresseanmälan via e-tjänsten begär vi utdrag ur Polisens belastningsregister samt Kronofogdens och socialtjänstens register. Om inget olämpligt framkommer i dessa registerutdrag kalla vi dig till en intervju, då vi också berättar mer om vad det innebär att vara god man/förvaltare och du kan även passa på att ställa frågor.

Hur tilldelas jag min huvudman?

Baserat på de uppgifter som framkommer i din intresseanmälan samt under intervjun, försöker vi matcha dig med en huvudman som behöver en ställföreträdare. Det är viktigt att ni båda upplever att ni kan samarbeta och skapa ett förtroende för varandra, därför ska ni träffas innan du skriver under åtagande (och huvudmannen skriver under samtycke).

Vid förfrågan om uppdrag får du grundläggande förutsättningar om uppdraget och kan redan där tacka nej om du vill. Om du vill få mer information om uppdraget får du kontaktuppgifter till huvudmannen och personer i dennes närhet så att du själv kan ta reda på mer om huvudmannens behov och situation.

Slutligen träffar du huvudmannen för att ni båda ska få en möjlighet att bekanta er med varandra och bedöma om ni har förutsättningar att skapa ett bra samarbete. Om ni är positiva skriver du under ett åtagande och huvudmannen skriver under ett samtycke.

När tingsrätten (eller överförmyndarnämnden om det gäller ett byte) har fattat beslut om förordnande som god man eller förvaltare gäller beslutet tills nytt beslut är fattat. Det innebär att du är god man eller förvaltare tills godmanskapet upphör eller ny god man/förvaltare har utsetts. 

Bevis på att du är god man

Registerutdrag

I samband med att du får beslut om förordnande av dig som god man eller förvaltare får du också ett registerutdrag som överförmyndarnämnden utfärdar. Av registerutdraget framgår att du är förordnad som god man eller förvaltare, vilken omfattning ditt uppdrag har, från vilket datum du är förordnad samt för vem du är förordnad.

Registerutdraget fungerar som ett bevis om att du är förordnad som god man eller förvaltare för en person och du behöver visa upp detta när du vidtar olika åtgärder för din huvudman.

 

Uppdraget som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare är i huvudsak ett uppdrag på ideell grund. Ett visst arvode och kostnadsersättning utgår.

För mer information

För att läsa mer om vad uppdraget som god man eller förvaltare rent praktiskt innebär kan du gå till gemensamma överförmyndarnämndens informationsguider genom att klicka här.

Om du vill få mer generell information om vad god man och förvaltare gör gå vidare till sidan Vad gör god man, förvaltare och förmyndare

Så här ansöker du om att bli god man

Använd vår e-tjänst för att anmäla ditt intresse att bli god man. Klicka här för att komma direkt till e-tjänsten. 

Om du vill veta mer om uppdraget som god man eller förvaltare kan du kontakta överförmyndarnämnden för mer information, vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. 

Kommentera