titelbild

Gränsutvisning

Var går gränsen för min fastighet? Om du inte hittar de fysiska gränsmarkeringarna kan du få hjälp att hitta gränsens sträckning. Det kallas för gränsutvisning eller gränsvisning.

I tätorterna och i detaljplanerade områden är det vi på Ljungby kommun som utför gränsutvisningar. I undantagsfall kan vi utföra det på andra platser i kommunen beroende på förutsättningarna i varje specifikt ärende. Annars hänvisas ärenden på landsbygden till Lantmäteriet, läs mer på nedanstående länkar.

Förbered dig och beställ gränsutvisning

Vi tar betalt för gränsutvisning per timme och mätningstekniker. Därför är det i regel mer kostnadseffektivt att förbereda sig först. Det gör du genom att logga in på Lantmäteriets tjänst Min fastighet och titta på förrättningskartorna som gjorts på din fastighet. Då får du en uppfattning om markeringstyper och längder mellan gränspunkterna. Observera att du bara kan få fram information om du står som ägare till aktuell fastighet. Om du känner till på förhand var några av markeringarna på din fastighet finns fysiskt underlättar det arbetet och kan korta ner arbetstiden.

Logga in på Min fastighet hos Lantmäteriet

Beställ gränsutvisning via vår e-tjänst.

Alla fastigheter har olika förutsättningar

Hur lång tid gränsutvisningen tar går inte att avgöra på förhand eftersom förutsättningarna på olika platser skiljer sig åt. Förutsättningar kan till exempel vara gränsmarkeringarnas ålder, markeringstyp, växtlighet så som träd och buskar med mera. Vegetation kan påverka mottagningen för vår utrustning som används, vilket kan resultera i att mer tidskrävande metoder måste användas. Beroende på ärende och hur arbetet läggs upp så kan vi komma en eller två mätningstekniker.

Ursprungliga gränsmarkeringar

Om den ursprungliga markeringen saknas kan vi inte markera den på nytt. För att kunna göra det krävs en lantmäteriförrättning för särskild gränsmarkering. Förrättningen beställs i sådana fall av fastighetsägaren hos Lantmäteriet, vilket kan vara en kostsam process med lång väntetid. Saknas den ursprungliga markeringen så försöker vi återskapa dess ursprungliga placering genom att mäta in andra markeringar på fastigheten och på så vis räkna ut och markera den saknade punkten med en träkäpp.

På Lantmäteriets webbplats kan du läsa om olika typer av gränsmarkeringar.

Kommentera