titelbild

Tomtkarta

Tomtkarta är en tjänst för dig som behöver en enklare karta över din fastighet.

Den kan användas som underlag i samband med en anmälan eller bygglovsansökan till enklare åtgärder, exempelvis en mindre tillbyggnad eller en komplementbyggnad.

Vid vår första granskning av ärendet görs en bedömning om åtgärden kräver en förenklad nybyggnadskarta eller en nybyggnadskarta då fastighetsgränserna som visas på tomtkartan inte är exakta.

Fyll i adressen - få en tomtkarta

Skriv in din adress i fältet nedan så kommer en karta upp. Klicka på kartbilden för att spara ner den som ett pdf dokument. 

 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera