titelbild

Naturreservat

I Ljungby kommun finns det 33 naturreservat där du kan ströva omkring. Bland annat har Målaskog, Ramsås och Årshultsmyren strövstigar som är väl värda ett besök. Det finns även naturreservat som är tillgänglighetsanpassade.

Mer information om naturreservat i Ljungby kommun på länsstyrelsens webbplats. Där finns även faktablad för varje naturreservat i pdf-format för utskrift.

Naturreservat Kronoskogen

Ljungby kommun har bildat ett naturreservat i Kronoskogen som invigdes i september 2017.

Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla den äldre talldominerade blandskogen och att skogen även fortsättningsvis ska vara en tillgång för det tätortsnära friluftslivet. Med ett naturreservat vill vi att biologiska värden ska bevaras och utvecklas och att historiska förhållanden ska synliggöras på ett bra sätt.

Informationsskyltar utmed naturstig i Kronoskogen

Kommentera