Korttids- och växelplats

En korttids- eller växelplats är en plats på ett särskilt boende där vistelsen är tidsbegränsad. På boendet finns det personal tillgänglig dygnet runt för att du ska få det stöd som du behöver och samtidigt känna dig trygg och säker.

Vid behov finns tillgång till kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Genom samverkan med Region Kronoberg finns det vid behov tillgång till läkare.

Anledningar till korttids- och växelplats kan vara:

 • Akut hjälpbehov som inte kan hanteras i det egna hemmet.
 • Miljöombyte på grund av fysiska, psykiska och sociala hälsoskäl.
 • Aktiv träning och rehabilitering efter sjukdom eller olycka
 • Stöd och vila för närstående.
 • Vård i livets slutskede.

Korttids- och växelplatser finns på Björkäng, Ljungberga och Åbrinken. För att få tillgång till en korttids- eller växelplats krävs det att du får det beviljat av en biståndshandläggare.

Ansökan

Du ansöker om plats hos en biståndshandläggare. Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och en individuell bedömning. Beslutet skickas till dig.

Överklagan

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet har du tre veckor på dig att överklaga till förvaltningsrätten. Via biståndshandläggaren kan du få hjälp att skriva en överklagan.

Kostnad för korttids- och växelplats

När du nyttjar en korttids- eller växelplats betalar du för hemtjänstavgift och mat.

När du har beviljats en korttids- eller växelplats

När du har beviljats en korttids- eller växelplats är du välkommen att komma mellan klockan 14.00-15.00 eller enligt överenskommelse. Rummet ska senast lämnas klockan 11.00 på utflyttningsdagen.

När du kommer bör du ha med dig:

 • Personliga hygienartiklar som tvål, tandkräm, tandborste, kam och rakapparat.
 • Pengar.
 • Patientbricka.
 • Färdtjänstkort.
 • Aktuella mediciner, läkemedelslista, dosett och eventuellt din omvårdnadspärm.
 • Kläder: Exempelvis underkläder, nattkläder och ombyte.
 • Skor för inne- och utebruk.
 • Eventuella hjälpmedel.
 • Eventuella inkontinenshjälpmedel som blöjor och kateterpåsar.
Praktisk information

Transport

Du eller någon i din närhet ansvarar för att ombesörja och bekosta transport till och från korttidsplatsen. Färdtjänst går att använda.

Avgift

En korttidsplats kostar en avgift som följer en gällande taxa. I avgiften ingår bostad, mat, vård och omsorg. 

Personal

På korttids finns omsorgspersonal, men också olika resurspersoner:

 • Sjuksköterska/distriktssköterska som har hand om hemsjukvård på samma sätt som i det egna hemmet.
 • Arbetsterapeut/sjukgymnast som gör en individuell bedömning av hjälpmedel och träningsbehov.
 • Sektionschef som ansvarar för verksamhet och omsorgspersonal.

Pengar och värdesaker

Du ansvarar själv för dina pengar och värdesaker. Behöver du hjälp så kan du be en anhörig eller eventuell god man att hjälpa dig. På några av våra boenden finns värdeskåp.

Vad du behöver ha med dig till korttidsboendet:

 • Personliga hygienartiklar och kläder, till exempel inneskor, nattkläder, tvål, tandkräm, tandborste, rakapparat
 • Pengar
 • Färdtjänstkort
 • Mediciner och omvårdnadspärm
 • Om du har utprovade hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel och liknande så ta med det.

Kom ihåg att det är du själv eller dina anhöriga som sköter klädvård som tvätt och liknande.

Ankomst och avfärd

Du är välkommen till din korttidsplats mellan klockan 14.00 och 15.00 den dagen du kommer. Den dagen du åker hem lämnar du din plats klockan 11.00. På så vis hinner vi ställa i ordning rummet till nästa besökare.

Meddela förändringar

Meddela din biståndshandläggare snarast om du får förhinder och inte kommer att använda din plats på korttids.

Sjukhusvistelse

Om du lämnar din korttidsplats för sjukhusvistelse behöver du ett nytt beslut om korttidsplats efter sjukhusvistelsen.

Kontakt

Kommentera