titelbild

Korttids- och växelplats

En korttids- eller växelplats är en plats på ett särskilt boende där vistelsen är tidsbegränsad. På boendet finns det personal tillgänglig dygnet runt för att du ska få det stöd som du behöver och samtidigt känna dig trygg och säker.

Vid behov finns tillgång till kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Genom samverkan med Region Kronoberg finns det vid behov tillgång till läkare.

Anledningar till korttids- och växelplats kan vara:

 • Akut hjälpbehov som inte kan hanteras i det egna hemmet.
 • Miljöombyte på grund av fysiska, psykiska och sociala hälsoskäl.
 • Aktiv träning och rehabilitering efter sjukdom eller olycka
 • Stöd och vila för närstående.
 • Vård i livets slutskede.

Korttids- och växelplatser finns på Björkäng, Ljungberga och Åbrinken. För att få tillgång till en korttids- eller växelplats krävs det att du får det beviljat av en biståndshandläggare.

Ansökan

Du ansöker om plats hos en biståndshandläggare. Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och en individuell bedömning. Beslutet skickas till dig.

Överklagan

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet har du tre veckor på dig att överklaga till förvaltningsrätten. Via biståndshandläggaren kan du få hjälp att skriva en överklagan.

Kostnad för korttids- och växelplats

När du nyttjar en korttids- eller växelplats betalar du för hemtjänstavgift och mat.

När du har beviljats en korttids- eller växelplats

När du har beviljats en korttids- eller växelplats är du välkommen att komma mellan klockan 14.00-15.00 eller enligt överenskommelse. Rummet ska senast lämnas klockan 11.00 på utflyttningsdagen.

När du kommer bör du ha med dig:

 • Personliga hygienartiklar som tvål, tandkräm, tandborste, kam och rakapparat.
 • Pengar.
 • Patientbricka.
 • Färdtjänstkort.
 • Aktuella mediciner, läkemedelslista, dosett och eventuellt din omvårdnadspärm.
 • Kläder: Exempelvis underkläder, nattkläder och ombyte.
 • Skor för inne- och utebruk.
 • Eventuella hjälpmedel.
 • Eventuella inkontinenshjälpmedel som blöjor och kateterpåsar.

Kontakt

Kommentera