Välkommen att jobba hos oss!

I Ljungby kommun finns meningsfulla jobb och här får du tid att leva. Välkommen att bli en av oss!

titelbild

Arbeta hos oss på Ljungby kommun

Hos oss på Ljungby kommun finns meningsfulla jobb inom så gott som alla branscher och du får chansen att göra nytta för andra. Varje dag. Välkommen att bli en av oss!

I Ljungby kommun är vi öppna, vi är framåt och vi vill. Det betyder att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och kreativa och har service i fokus. Vi utbildar barn och unga, hjälper äldre och svaga, håller rent på våra gator och ordnar dricksvatten, hjälper folk att bygga hem, gör fint i parkerna, ser till att det finns saker att göra på fritiden, välkomnar turister och besökare och mycket mycket mer. Varje medarbetare hos oss är med och gör skillnad för alla som bor, lever i och besöker vår kommun. 

Lediga jobb just nu

Här hittar du alla våra lediga jobb just nu: Lediga jobb hos oss i Ljungby kommun

Många förmåner för våra kollegor 

Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har generöst med semester och möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Som medarbetare har du möjlighet till gratis träning och bad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter genom vår personalklubb.

Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. 

Vision och värdegrund styr oss i vårt arbete

Som kommun styrs vårt arbete av en politiskt antagen vision. Visionen just nu är att i Ljungby formar vi framtiden tillsammans med tillägget "35 000 invånare år 2035". Det här innebär att framtiden är något vi skapar genom ett samarbete, både med medborgare, näringslivet, över gränserna inom organisationen och med andra aktörer i vår region. Tillägget visar att vi ser framåt mot en befolkningsökning. 

För att nå visionen har vi en kultur med en värdegrund som ska styra oss i vardagen. Värdegrunden skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. Genom den får vi en vägledning i hur vi bemöter varandra och alla vi möter i vårt arbete. Ljungbys värdegrund är att vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det innebär bland annat att vi är ärliga, visar respekt, löser problem tillsammans, vi är modiga och kreativa, vi agerar och tar ansvar, har service i fokus och utvecklar och tar tillvara på kompetens.

Ljungby kommun - Sveriges viktigaste jobb

Kommentera