titelbild

Arbeta hos oss på Ljungby kommun

Hos oss på Ljungby kommun finns meningsfulla jobb inom så gott som alla branscher och du får chansen att göra nytta för andra. Varje dag. Välkommen att bli en av oss!

I Ljungby kommun är vi öppna, vi är framåt och vi vill. Det betyder att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och kreativa och har service i fokus. Hos oss har vi ungefär 2 800 medarbetare som tillsammans arbetar för våra kommuninvånares och besökares bästa.

Vi utbildar barn och unga, hjälper äldre och svaga, håller rent på våra gator och ordnar dricksvatten, hjälper folk att bygga hem, gör fint i parkerna, ser till att det finns saker att göra på fritiden, välkomnar turister och besökare och mycket mycket mer.

Varje medarbetare hos oss är med och gör skillnad för alla som bor, lever i och besöker vår kommun. 

Lediga jobb just nu

Här hittar du alla våra lediga jobb just nu: Lediga jobb hos oss i Ljungby kommun

Så här tycker vi som redan jobbar här

• 95% tycker att jobbet känns meningsfullt
• 82% anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete
• 82% ser fram emot att gå till jobbet
• Organisationernas chefer visar uppskattning och förtroende och ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar i sitt dagliga arbete.
• 89% har förtroende för sin närmsta chef
• 96% upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 95% anser att man bemöter varandra respektfullt på arbetsplatsen
• 95% trivs och känner sig trygga i sin arbetsgrupp
• 83% tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera sina vänner.

Det visar medarbetarenkäten som genomfördes hösten/vintern 2023.

Att jobba hos oss ger många förmåner 

Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, så i vissa verksamheter har vi flextid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Vi har generöst med semester och möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Som medarbetare har du möjlighet till gratis träning och bad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter genom vår personalklubb.

Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. 

Du kan läsa mer om en del av våra förmåner här nedanför.

Fler semesterdagar

Har man en semesteranställning hos oss har man 25 dagar till året man fyller 39 år. Året man fyller 40 har man istället 31 dagar, och vid 50 års ålder är man berättigad till 32 dagar. 

Byte semesterdagstillägg mot fler dagar

Man kan som anställd hos oss även byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. De som har 25 semesterdagar får då 4 extra lediga dagar och de som har 31 respektive 32 semesterdagar får 5 extra lediga dagar. 

Tjänstledighet tills dina barn är 12 år

Föräldrar får vara delvis lediga upp till 25 procent för att vara hemma med barn tills barnet är 12 år. Lagen säger 8 år så hos oss har man större möjlighet att vara hemma.

Friskvårdsbidrag

Ljungby kommun vill stödja medarbetaren till att främja hälsa och fysisk aktivitet genom ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per anställd och år. Alla medarbetare kan söka friskvårdsbidrag oavsett tjänstgöringsgrad vid en anställning på minst tre månader. Även timvikarier kan söka friskvårdsbidrag.

Fritidsstudiestöd för att studera vid sidan om arbete

Vill du studera på fritiden så kan du få stöd för kursavgift, litteratur och du kan få ledigt med lön vid tentamen.

Löneväxling

Har du som tillsvidareanställd en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp kan du löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.

Försäkrad via jobbet

Samtliga anställda i Ljungby kommun omfattas av avtalsgruppsjukförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Du får även ersättning vid sjukdom eller om du får en arbetsskada.

Billigare resor med Länstrafiken

Du kan åka förmånligt med kollektivtrafiken: Res 12 månader men betala för 9,5. Du betalar genom nettolöneavdrag.

Leasa cykel genom jobbet

Vi erbjuder våra medarbetare att hyra cykel genom avdrag på sin bruttolön. 

Vid hyresperiodens slut får man möjlighet att köpa förmånscykeln, till då gällande marknadsvärde.

Jobba 80 procent med 100 procent pensionsavsättning

Du som är 62-65 år har möjlighet att minska din arbetstid till 80 procent, få lön för 80 procent och behålla din pensionsavsättning på 100 procent.

 

Vision och värdegrund styr oss i vårt arbete

Som kommun styrs vårt arbete av en politiskt antagen vision. Visionen just nu är att i Ljungby formar vi framtiden tillsammans med tillägget "35 000 invånare år 2035". Det här innebär att framtiden är något vi skapar genom ett samarbete, både med medborgare, näringslivet, över gränserna inom organisationen och med andra aktörer i vår region. Tillägget visar att vi ser framåt mot en befolkningsökning. 

För att nå visionen har vi en kultur med en värdegrund som ska styra oss i vardagen. Värdegrunden skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. Genom den får vi en vägledning i hur vi bemöter varandra och alla vi möter i vårt arbete. Ljungbys värdegrund är att vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det innebär bland annat att vi är ärliga, visar respekt, löser problem tillsammans, vi är modiga och kreativa, vi agerar och tar ansvar, har service i fokus och utvecklar och tar tillvara på kompetens.

Ljungby kommun - Sveriges viktigaste jobb

Kommentera