titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Flertalet lärare till grundsärskolan

  Vi söker 8 st. lärare till grundsärskolan. I tjänsterna ingår undervisning utifrån ämnen eller ämnesområden i samarbete med kollegorna i arbetslaget samt klassföreståndarskap/mentorskap. • Tjänst 1: åk 1-3 inriktning ämnesområden • Tjänst 2: åk 1-3 inriktning alla ämnen • Tjänst 3: åk 4-6 inriktni...
  Tillagt den 19 mars 2018
 • 2 st. lärare i SVA/SFI med ferieanställning

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenskundervisning inom Grundvux eller SFI i en expansiv verksamhet på Sunnerbogymnasiet. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag där vi arbetar tillsammans för att ”göra skillnad”.
  Tillagt den 19 mars 2018
 • Lärare i engelska åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i engelska i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 19 mars 2018
 • Lärare kommunresursen

  Som lärare i kommunresursen arbetar du i ett nära samarbete med några kollegor med ett fåtal elever i åk 7-9 som har svårigheter inom autismspektrat. Du kommer både att ha undervisning på kommunresursen och stötta eleverna i klass. I uppdraget ingår kontakt med vårdnadshavare, undervisning samt utar...
  Tillagt den 19 mars 2018
 • Lärare i SO åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa SO i årskurs 7-9. Även mentorskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 19 mars 2018
 • Förskolechef tillika förskollärare till Torpa och Lidhults förskolor

  Skolledarna arbetar i ledarlag. Som ledare och chef ska du driva ett målinriktat utvecklings- och uppföljningsarbete. Du kommer att ha ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. I uppdraget ingår att ständigt vidareutveckla pedagogik, värdegrund och verksamhet med målsättningen att alla barn, ut...
  Tillagt den 19 mars 2018
 • Boendestödjare

  Vi söker en boendestödjare som är intresserad av att arbeta med brukare i dennes hem och närmiljö. Man arbetar utifrån individens behov och önskemål och ger stöd utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetstiden är enligt schema dag/kväll/helg och sovande jour. I boendestödsgruppen arbetar ma...
  Tillagt den 16 mars 2018
 • Vårdare till nytt Serviceboende

  Vi söker en Vårdare till ett nytt serviceboende på Högarörsgatan! Serviceboendet består av 14 lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Daglig stöd/hjälp. Endast dag och kväll under 3 månader, därefter arbetar man på rullande schema på dag, kväll och nattjourtjänstgöring I arbetet ingår ...
  Tillagt den 16 mars 2018
 • Näringslivschef

  Att främja näringslivet och entreprenörskapet i Ljungby kommun och i vår region blir huvuduppgiften för dig! Till din hjälp har du engagerade och kompetenta medarbetare och lokala samt regionala aktörer med starkt driv mot samma mål. Du ska på ett aktivt och synligt sätt bidra till en positiv samhäl...
  Tillagt den 16 mars 2018
 • Undersköterska med särskild kompetens inom demenssjukdom

  Nu söker vi dig som är undersköterska och som vill arbeta på vår demensavdelning på Ljungsätra. Ljungsätra är beläget utmed natursköna ån Lagan med promenadslingor, nära till busshållplats och dagligvarubutik. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt och ser till det friska hos varje enskild person. T...
  Tillagt den 15 mars 2018
 • Lärare i franska åk. 6-9

  Vi söker dig som vill undervisa i franska i åk. 6-9 och tillsammans med övriga lärare utveckla undervisningen i moderna språk.
  Tillagt den 14 mars 2018
 • Lärare i musik åk. 4-9

  Vi söker dig som vill undervisa i musik i åk. 5-9. Du kommer även att vara ämnesansvarig i ämnet och ansvara för musikutrustningen.
  Tillagt den 14 mars 2018
 • Lärare åk. 4-9

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska och NO-ämnen i åk. 4-6 samt ansvara för något ämne på mellanstadiet. Även klassföreståndarskap i åk 6 ingår i tjänsten.
  Tillagt den 14 mars 2018
 • Handledare

  Vi söker en Handledare till Fritidsbanken. Fritidsbanken är som ett bibliotek och lånar ut idrotts- och fritidsutrustning gratis. Här kan invånare låna utrustning som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards, instrument, tält och/eller annan fritidsutrustning. Syftet är att det ska ...
  Tillagt den 14 mars 2018
 • Arbetskonsulent/Handledare

  Nu söker vi dig som jobba som arbetskonsulent inom daglig verksamhet. Arbetskonsulenten arbetar med och för personer som har rätt till insatsen daglig verksamhet enligt LSS och som har önskemål att komma ut på arbetsplatspraktik, främst personer med Aspergers syndrom, lindrig utvecklingsstörning ell...
  Tillagt den 14 mars 2018
 • Fritidspedagog/ Förskollärare

  Vi söker dig som vill ansvara för verksamheten på fritidshemmet tillsammans med övrig fritidshemspersonal. Den del av dagen då fritidshemmet ej har verksamhet ingår egen undervisning vid behörighet i ämne alternativt stödjande uppdrag med enskild elev eller grupp utifrån intresse eller utbildning. 
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill ansvara för planering och utvärdering av verksamheten på förskolan tillsammans med övrig förskolepersonal utifrån gemensamt uppsatta idéer samt bedriva ett välfungerande värdegrundsarbete med fokus på trygghet, respekt och samarbete.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill arbeta som klassföreståndare för en årskurs 4 eller 5. Undervisning delvis utifrån behörighet även i övriga klasser inom år 4-6.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • 2 st. Lärare 1-7 SVA

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska som andra språk åk. 1-7 på Lidhultskolan.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Lärare 1-7 SVA

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska som andra språk åk. 1-7 på Lidhultskolan.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik, svenska och tidig läsinlärning åk. 1-7 på Lidhultskolan. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska/ SO/ NO/ Id/ musik i åk. 1-7 på Lidhultskolan.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Lärare till lågstadiesatsningen

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare med undervisning på lågstadiet. Du ingår i arbetslag F-3 och arbetar bland de yngre barnen i skolan.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • 2 st. vårdare/pedagoger

  Vi söker en vårdare samt en pedagog inom LSS Planeten, där du kommer att arbeta med barn och ungdomar upp till 18 år. Arbetet innebär att ge social service och omsorg, vilket innebär att vara ett stöd i den dagliga livsföringen och hjälpa till med att skapa en meningsfull tillvaro.
  Tillagt den 13 mars 2018
 • Bibliotekarie

  Vi söker en engagerad och ansvarstagande bibliotekarie som tillsammans med kollegorna driver bibliotekets utveckling framåt, planerar och genomför aktiviteter och program och arbetar med det läsfrämjande och utåtriktade arbetet. I tjänsten ingår schemalagda pass i informationsdisken på huvudbibliot...
  Tillagt den 8 mars 2018
 • 5 st. lärare i SVA och engelska

  Vi söker dig som vill undervisa på grundskolenivå i svenska som andraspråk och/ eller engelska på IM-språkintroduktion på Sunnerbogymnasiet. Även undervisning i ämnena på gymnasienivå kan bli aktuellt. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • 2 st. lärare i MA/ NO

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik samt naturorienterande ämnen på IM-språkintroduktion. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Lärare i musik åk. 1-6

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i musik i åk. 1-6. Även mentorskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Lärare i NO åk. 6-9

  Vi söker dig som vill undervisa i NO för åk. 6-9. Även mentorskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Lärare i engelska åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i engelska åk. 7-9. Även mentorskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Lärare i svenska

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska på Astradskolan.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Lärare i matematik åk. 4-9

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik i åk. 4-9. Även mentorskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Lärare åk. 1-3

  Som lärare hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver oc...
  Tillagt den 8 mars 2018
 • Undersköterska till Åbrinken

  Nu söker vi Dig som vill bli vår nya kollega hos oss på Åbrinken. Åbrinken är ett särskilt boende inom äldreomsorgen som ligger i Lagan med närhet till flera promenadslingor i de vackra omgivningarna. Hos oss på Åbrinken arbetar vi tillsammans för att ge vård och omsorg med god kvalitet. I uppdra...
  Tillagt den 7 mars 2018
 • IKT-pedagog

  Vi söker nu en IKT-pedagog till Sunnerbogymnasiet. Uppdraget som IKT-pedagog innebär att ha huvudansvaret för att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen. Vidare kommer IKT-pedagogen tillsammans med en grupp lärare inspirera och handleda kollegor och elever kring IKT-frågor. I uppd...
  Tillagt den 7 mars 2018
 • Socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan och söker dig som vill arbeta som socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorg/myndighetsavdelningen barn och familj där socialsekreterare arbetar med utredningar barn/ungdom upp till 20 år. I tjänsten ingår uppföljningsansvar för öppenvårdsinsatser...
  Tillagt den 5 mars 2018
 • Processledare Office 365

  Ljungby kommun ska från och med hösten 2018 införa Office 365 som arbetsverktyg. Som processledare i Ljungby kommun ansvarar du för att hjälpa förvaltningarna att förändra sina arbetsprocesser, så att de kan använda de nya verktygen i O365 på bästa och effektivaste sätt. Du håller även förvaltningar...
  Tillagt den 20 februari 2018
 • Vi behöver dig i sommar!

  Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande sommarjobb där du kommer att träffa människor som behöver ditt stöd och din hjälp. Jobb inom vård och omsorg handlar mycket om att underlätta vardagen för människor som inte klarar allt själva. Det gör också att du går hem från jobbet med känslan av at...
  Tillagt den 29 december 2017

Kommentera