titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Renhållningsingenjör/ Projektledare renhållning till tekniska förvaltningen

  Tekniska förvaltningen består av nio avdelningar med cirka 290 medarbetare. På VA-renhållningsavdelningen är vi 30 personer fördelade på Vatten, Avlopp och Renhållning. Avdelningen omsätter 80 miljoner kronor och har 15 vattenverk, 12 avloppsverk, 45 pumpstationer, 60 mil ledningar, fastighetsrenhå...
  Tillagt den 17 juli 2018
 • Grundlärare åk. 1-3

  Som lärare hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver oc...
  Tillagt den 13 juli 2018
 • Lärare på teknikprogrammet

  Undervisning på teknikprogrammet. Kurser som kan komma att ingå i undervisningen är Teknik 1, CAD 1, Design 1, CAD-specialisering och Gymnasieingenjören i praktiken. Beroende på den sökandes kompetens kan eventuellt kurser i mekatronik, konstruktion och matematik ingå i tjänsten. Du kommer att arbe...
  Tillagt den 12 juli 2018
 • Förskollärare / Barnskötare

  Du som söker ska vara behörig förskollärare och kommer ha ansvar för pedagogisk dokumentation och att Läroplanen efterlevs. Vi vill att du har goda kunskaper om pedagogisk dokumentation och om förskolans mål. Du har förmåga att se det kompetenta barnet och tror på dess förmåga. Som person är du öp...
  Tillagt den 11 juli 2018
 • Förskollärare / Barnskötare

  Du som söker ska vara behörig förskollärare och kommer ha ansvar för pedagogisk dokumentation och att Läroplanen efterlevs. Vi vill att du har goda kunskaper om pedagogisk dokumentation och om förskolans mål. Du har förmåga att se det kompetenta barnet och tror på dess förmåga. Som person är du öp...
  Tillagt den 10 juli 2018
 • Kurator vikariat

  Som kurator samverkar du med skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer, rektorer och övrig personal på skolan samt externa aktörer. Arbetet som kurator ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet innebär bland annat - att bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevers lära...
  Tillagt den 10 juli 2018
 • Förskollärare

  Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten på förskolan tillsammans med övriga i arbetslaget.
  Tillagt den 10 juli 2018
 • Förskollärare/ Barnskötare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Rydgatans förskola. Din arbetsplats kommer att vara på Blåbäret eller Lingonet, syskongrupp 1-5.
  Tillagt den 10 juli 2018
 • Lärare i åk. 4-6 i Matte och NO

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska, matte och NO-ämnen i en åk. 5 samt ansvara för något ämne på mellanstadiet. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Undervisning sker i tvålärarsystem tillsammans med en legitimerad och mycket erfaren lärare.
  Tillagt den 10 juli 2018
 • Förskollärare/ Barnskötare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Rydgatans förskola. Din arbetsplats kommer att vara på Smultronet som är en småbarnsavdelning.
  Tillagt den 9 juli 2018
 • Lärare åk. 4-9

  Vi söker dig som vill undervisa i åk. 4-6 i idrott, so och matematik och åk. 7-9 i idrott. Delat mentorskap i åk. 5 ingår i tjänsten.
  Tillagt den 9 juli 2018
 • Lärare i svenska åk. 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 9 juli 2018
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Angelstad förskola där du kommer att vara en del i ett arbetslag som tillsammans ska stärka och synliggöra barnens lärande och utveckling.
  Tillagt den 9 juli 2018
 • Lärare i SVA/ SFI med ferieanställning

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenskundervisning inom Grundvux eller SFI i en expansiv verksamhet på Sunnerbogymnasiet. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag där vi arbetar tillsammans för att ”göra skillnad”.
  Tillagt den 9 juli 2018
 • Kvalitetsstrateg

  Som kvalitetsstrateg arbetar du på förvaltningsövergripande nivå med att säkerställa förvaltningens arbete med uppföljning, utredning och analys i syfte att ge förbättrat underlag till verksamhetens utveckling och förändring. Arbetet varierar beroende på vilka frågor som är aktuella men utgår från v...
  Tillagt den 4 juli 2018
 • Personlig assistent

  Som personlig assistent är du ett mänskligt hjälpmedel för barnet med funktionsnedsättning. Du är ett stöd i den dagliga livsföringen och hjälper till med saker som personlig hygien, på- och avklädning, förflyttning samt vid matning. Arbetet är utvecklande, spännande och lärorikt. Utöver arbete i b...
  Tillagt den 4 juli 2018
 • Fordonsmekaniker till gatuavdelningen

  Tekniska förvaltningen söker en fordonsmekaniker till gatuavdelningen. Ljungby kommuns fordonsorganisation har hand om skötseln på kommunens fordon. Vi har för närvarande ansvaret för cirka 200 fordon, alltifrån personbilar till tunga lastbilar, hjullastare, traktorer med mera. Dina huvudsakliga a...
  Tillagt den 3 juli 2018
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Fogdeskolans förskola. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du som förskollärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten och skapa f...
  Tillagt den 28 juni 2018
 • Drift- och underhållsansvarig elektriker

  Här har du chansen att få vara med och påverka, att göra förändring för en bättre miljö! På tekniska förvaltningen finns VA-renhållningsavdelningen. Avdelningen ansvarar för Ljungby kommuns vatten och avloppsverk samt hushållens avfall. Avdelningen driver också en deponi. Avdelningen består av ca 40...
  Tillagt den 27 juni 2018
 • Brandman deltid Ljungby

  Som deltidsbrandman har du beredskap var fjärde vecka, vid larm rycker du ut från brandstationen inom tio minuter. Detta innebär att hemmet och din arbetsplats måste ligga så till att du klarar denna tid. Dessutom ska du kunna avsätta cirka 50 timmar per år på kvällstid för övningsverksamhet.
  Tillagt den 26 juni 2018
 • Brandman/Resursperson i Lidhult

  I denna kombinerade tjänst befinner du dig under dagtid vardagar huvudsakligen i Lidhults samhälle där du fungerar som resursperson för kommunala verksamheter. Uppdrag kan även göras utanför Lidhults samhälle. Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande som t ex skötsel av grönytor, fastighetssköt...
  Tillagt den 26 juni 2018
 • Turismsamordnare

  Turismsamordnarna har ansvar för att Ljungby kommuns turism bedrivs med hög kvalitet och med hållbarhetsperspektiv. Utmärkande är en hög serviceförmåga till kunderna och företagen. Våra förtroendevalda har beslutat om visionen att Ljungby kommun ska vara 35 000 invånare år 2035, vilket innebär att ...
  Tillagt den 25 juni 2018
 • Samordnare skola och arbetsliv

  Ljungby kommun söker statsbidrag till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Insatserna är till för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier. Samordnaren skall i samarbete med...
  Tillagt den 25 juni 2018
 • Exploateringsingenjör

  Avdelningen ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet och plangenomförande. Avdelningen ansvarar dessutom för kommunens mät- och kartverksamhet med framställning och underhåll av kommunens stomnät och primärkartverk samt medverkar med förrättningsförberedelser vid fastighetsbildning. I Ljungb...
  Tillagt den 25 juni 2018
 • Lönespecialist

  Som lönespecialist arbetar du i huvudsak med löneadministration. Du är också ett stöd till chefer och medarbetare när det gäller frågor inom löneområdet. I uppdraget ingår att hålla i utbildningar samt att vara med och utveckla det löneadministrativa arbetet. Du kommer att arbeta tillsammans med eng...
  Tillagt den 25 juni 2018
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Bolmsö förskola där du kommer att vara en del i ett arbetslag som tillsammans ska stärka och synliggöra barnens lärande och utveckling.
  Tillagt den 20 juni 2018
 • Personalstrateg

  Som Personalstrateg har du stort eget ansvar och arbetar med såväl strategiska som operativa personalfrågor. Personalstrategen skall tillsammans med Personalchefen och övriga kollegor vara med och utveckla kommunen till en attraktiv arbetsgivare och mot uppsatta mål. Utifrån ett konsultativt arbetss...
  Tillagt den 19 juni 2018
 • Vik. Personalstrateg

  Som Personalstrateg har du stort eget ansvar och arbetar med såväl strategiska som operativa personalfrågor. Personalstrategen skall tillsammans med Personalchefen och övriga kollegor vara med och utveckla kommunen till en attraktiv arbetsgivare och mot uppsatta mål. Utifrån ett konsultativt arbetss...
  Tillagt den 19 juni 2018
 • Undersköterska till Ljungsätra

  Söker du ett varierande och viktigt arbete där du varje gör skillnad för våra omsorgstagare? Då har vi rätt arbete för dig! Vi söker en undersköterska till Ljungsätra, som är ett särskilt boende inom äldreomsorgen och har 92 lägenheter. Ljungsätra är beläget utmed natursköna ån Lagan med promenadsli...
  Tillagt den 19 juni 2018
 • Undersköterska för tillsvidareanställning i Lagans Hemtjänst

  Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att våra äldre medborgare ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar hemtjänsten med den service och omsorg som krävs i vardagen. Det gäller både hemmets skötsel och personlig omvårdnad. Målsättningen är att om...
  Tillagt den 15 juni 2018
 • Undersköterskor till hemtjänsten i Lagan

  Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att våra äldre medborgare ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar hemtjänsten med den service och omsorg som krävs i vardagen. Det gäller både hemmets skötsel och personlig omvårdnad. Målsättningen är att om...
  Tillagt den 8 juni 2018
 • Vi behöver dig i sommar!

  Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande sommarjobb där du kommer att träffa människor som behöver ditt stöd och din hjälp. Jobb inom vård och omsorg handlar mycket om att underlätta vardagen för människor som inte klarar allt själva. Det gör också att du går hem från jobbet med känslan av at...
  Tillagt den 4 juni 2018
 • IT-bibliotekarie och utvecklingsledare

  Du kommer att ansvara för bibliotekssystemen Book-it, Arena mm samt driva utvecklingsprocesser i IT-frågor. Du samverkar med kommunens IT-enhet och våra systemleverantörer. Som webbansvarig arbetar du för att utveckla vår webb. Du deltar i handledning och visningar av bibliotekets digitala utbud av...
  Tillagt den 28 maj 2018

Kommentera