Inackorderingsbidrag

Om du bor i Ljungby kommun och går i gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning kan du få inackorderingsbidrag. Du kan få det om du på grund av lång restid eller andra skäl måste inackordera dig på studieorten. Inackorderingsbidrag är ett komplement till det statliga studiestödet. 

Om du bor inackorderad kan du beviljas inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du studerar på en fristående skola är det Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beviljar inackorderingsbidrag.

Eventuella frågor om inackorderingsbidrag besvaras av antagningskansliet.

Antagningskansliet

Kommentera