titelbild

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar är framtagna för att möta omvärldens behov av arbetskraft. Utbildningarna är 2-3 terminer och studiemedelsberättigade.

Hösten 2024

Till hösten startar transportutbildningen och vård- och omsorgsutbildningen i Ljungby. För yrkesutbildingar i Älmhult, se www.almhult.se för vidare information och ansökan.

Transportutbildning

Vill du jobba som yrkesförare? Då är Transportutbildningen något för dig!

Om utbildningen

Vår transportutbildning ger dig kompetens och färdighet som yrkesförare.

För att bli antagen ska du, utöver grundläggande behörighet, även ha körkortsklass lägst B, manuell växellåda. En kopia på ditt körkort ska bifogas i din ansökan. Du behöver också ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen för minst klass 2. Körkortstillståndet ansöker du om när du vet att du har blivit antagen till utbildningen.

Avklarad och godkänd utbildning kan ge följande behörighet: Körkortsklasser BE och CE, yrkeskompetensbevis, ADR-intyg (farligt gods), utbildningsbevis fordonsmonterad kran och hjullastare godshantering samt truckförarbevis. I utbildningen ingår också körning och teori gällande hjullastare och kran.

Genomgående i utbildningen blandas praktisk utbildning med teori.

Framtiden

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att
vara anställningsbar som yrkesförare. Behovet av kompetens inom  branschen är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.

Bra att veta

  • Kursstart januari och augusti
  • Förkunskap: Grundskola*
  • Yrkesvana: Ingen yrkesvana krävs
  • Studiemedelsberättigad: Ja
  • Heltidsstudier på dagtid: 2 terminer

*Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och
samhällskunskap på grundnivå eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Vård- och omsorgsutbildning (undersköterska)

Vill du jobba med människor inom vård och omsorg? Då är vård- och omsorgsutbildningen något för dig!

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen genomförs som heltidsstudier på
dagtid under tre terminer. Utbildningen innehåller teori och praktik inom vård och omsorg där du bland annat lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik
och psykologi. Man utgår från människors behov och hur man
bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt.

Validering

Ska du läsa till undersköterska och har frågor om validering, kontakta studie- och yrkesvägledare i god tid före utbildningens start. 

För att bli aktuell för validering krävs det att du har förkunskaper och arbetslivserfarenhet.

Mer information kring validering går att läsa om hos SKolverket.
Validering och kartläggning inom komvux - Skolverket
Prövning för betyg - Skolverket

APL

En viktig del av utbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande, 5 veckor per termin. APL erbjuds inom kommun och region, till exempel hemtjänst,
funktionshinderomsorg, på en sjukhusavdelning, vårdcentral eller mottagning.

Framtiden

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att vara anställningsbar som undersköterska. Behovet av undersköterskor inom vård och omsorg är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.

Kurser

Anatomi och Fysiologi 1
Anatomi och Fysiologi 2
Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 2
Gerontologi och Geriatrik

Hälso och Sjukvård 1
Hälso och Sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1

Psykiatri 2
Psykologi 1
Social Omsorg 1
Social Omsorg 2
Vård och Omsorg specialisering

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Samhällskunskap 1a1

Bra att veta

• Kursstart januari och augusti
• Förkunskap: Grundskola*
• Yrkesvana: Ingen yrkesvana krävs
• Studiemedelsberättigad
• Heltidsstudier på dagtid: 3 terminer

*Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och
samhällskunskap på grundnivå eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Ansökan

Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.

Du ansöker via vår ansökningsblankett: 

Ansökan till vuxenutbildningen i Ljungby.pdf

 

Behörighetskrav

Behörighetskrav till våra yrkesutbildningar är godkända betyg från grundskolan årskurs 9 eller på annat sätt förvärvat kunskaperna i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. 

Andra behörighetskrav kan finnas för de utbildningar som ges på annan ort än Ljungby. Se respektive utbildnings hemsida för mer information.

 

Kontakt

Kommentera